Zvířata a koronavirus? Domácí mazlíčky od nemocných lidí určitě izolujte

Zvířata a koronavirus? Domácí mazlíčky od nemocných lidí určitě izolujte

Koronavirus Covid-19 je pro nás zatím jedna velká neznámá. Doposud byl potvrzen přenos viru mezi člověkem a psem, kočkou, virem se nakazila i tygřice. Přenos ze zvířete na člověka zatím prokázán nebyl. Jak se v současnosti starat o naše domácí mazlíčky?

Současná opatření zamezující šíření nového koronaviru dopadají také na majitele zvířat. Mnohdy neví, jak se o ně správně starat, zejména když jsou v karanténě. Vzhledem k několika prokázaným přenosům z člověka na psa radíme na základě principu předběžné opatrnosti omezit domácím mazlíčkům kontakt s neznámými zvířaty i nemocnými lidmi. Co to ale v praxi znamená? Projděte si čtyři oblasti, které mapují nejčastější dotazy majitelů zvířat.

Článek vyšel na webu Okoronaviru.cz, na kterém najdete užitečné a ověřené informace o nemoci COVID-19.

Původní zdroj onemocnění COVID-19 pochází od zvířat, ze kterých se virus přenesl na člověka. Pravděpodobný přenos infekce z člověka na zvíře byl dosud potvrzen u celkem tří psů v Hongkongu, a to pomocí pozitivního testu z odebraných stěrů. Dále byl zachycen přenos na kočku v Belgii a na tygřici v ZOO v New Yorku. Aktuálně se tak předpokládá, že nový koronavirus je schopen přenosu nejen mezi lidmi, ale také mezi nakaženým majitelem a jeho zvířetem. Další přenos z nakaženého zvířete na člověka či jiné zvíře zatím nebyl zaznamenán. U dalších druhů zájmových a hospodářských zvířat přenos zachycen nebyl, přesto platí v těchto případech předběžná opatrnost. 

Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy o novém koronaviru a přenosu na zvířata. Dozvíte se například doporučení pro provozovatele chovatelských zařízení, jak postupovat při nalezení zraněného zvířete, co dělat na jízdárně, kdy a jak spolupracovat s veterinárními lékaři nebo na co se společně se svým zvířetem připravit, kdybyste museli do karantény nebo izolace. Vycházíme z doporučení vydaného Světovou veterinární asociací pro malá zvířata (WSAVA, World Small Animal Veterinary Association) a Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE, World Organisation for Animal Health), které jsme přizpůsobili aktuálním problémům, podmínkám a zavedenému systému v České republice. 

Přenos koronaviru

Může koronavirus SARS-CoV-2 nakazit zvířata?

Pozitivní testy vyšly u celkem tří psů v Hongkongu, kteří žili v domácnostech se svými majiteli. Přenos mezi pozitivním majitelem a jeho psem je tedy dle nejaktuálnějších informací možný, jak upozorňuje například virolog Malik Peiris. Další přenos (ze zvířete na člověka či ze zvířete na jiné zvíře) zatím stále nebyl zaznamenán, zároveň jsou v době publikování článku v přísné karanténě v Hongkongu také 4 kočky.

V Hongkongu byli v izolaci dva pozitivní psi, kteří žili v domácnostech s nakaženými majiteli.

Celou situaci komplikuje nedostatečná dostupnost testování pro zvířata všech nakažených osob. Z preventivních důvodů by měla být zavedena karanténa se zvýšenou hygienou u každého zvířete, které přišlo do kontaktu s nakaženým člověkem. Všechna zvířata v karanténě by měla být oddělena samostatně a neměl by je navštěvovat nikdo kromě ošetřovatele, který se chrání ochrannými pomůckami. Více v části Péče o zvířata.

Měli nakažení psi příznaky onemocnění?

Neměli. První pozitivní pes pocházel z Hongkongu a nevykazoval žádné klinické příznaky onemocnění. Poté, co testy ukázaly, že je opět negativní, byl poslán domů. Tento pejsek bohužel zemřel, prošetřuje se, zda v důsledku chronického onemocnění, nebo stáří (více o tomto případu se dozvíte v samostatném článku, který na webu www.okoronaviru.cz připravují). Aktuálně jsou v Hongkongu v izolaci dva pozitivní psi, kteří žili v domácnostech s nakaženými majiteli. Psi jsou dále sledováni. 

Jak ochránit zvířata v zasažených oblastech?

Pokud se nacházíte v oblasti, kde je hlášen výskyt viru, pak omezte kontakt se zvířaty, která neznáte. V rámci péče o vaše zvířata dbejte na čistotu a hygienu mezi lidmi a zvířaty a mezi zvířaty vzájemně, a to jak v domácnosti, tak během venčení a zajištění hospodářství. Pokuste se během venčení omezit vlastním zvířatům kontakt s neznámými zvířaty a nemocnými lidmi. Omezte kontakt zvířat na vašem hospodářství s návštěvníky a cizími zvířaty. Pokuste se zajistit zvířata před útěkem. Odložte také transport zvířat z hospodářství do hospodářství, pokud není nezbytný. Pokud přeci jen přijdete do kontaktu se zvířetem, u kterého je podezření, že by se mohlo s koronavirem setkat, pak si po manipulaci s ním důkladně umyjte ruce a sledujte svůj zdravotní stav.

Měl bych se vyhnout kontaktu se zvířaty, pokud jsem nemocný COVID-19?

Ano. Pokud jste pozitivní na SARS-CoV-2 a sdílíte bydlení se psem, pak tuto skutečnost sdělte krajské hygienické stanici, která vás má na starost. Zároveň byste měli omezit kontakt s domácími mazlíčky a jinými zvířaty, stejně jako dalšími lidmi, abyste omezili šíření viru. O mazlíčky by se měl starat někdo zdravý. Pokud nemáte nikoho, kdo by se o vaše zvíře mohl postarat, pak by v rámci předběžné opatrnosti mělo být zvíře v karanténě či izolaci společně s vámi. Více v části Péče o zvíře.

Pokud bylo moje zvíře v kontaktu s někým, kdo se nakazil COVID-19, může rozšířit onemocnění na ostatní lidi?

Teoreticky může, ale neexistuje pro to žádný důkaz. Zatím byla prokázána pozitivita třech psů žijících v těsném kontaktu se svými majiteli, kteří se nakazili COVID-19 od jiných osob. Rozvinutí onemocnění ani přenos z pozitivních psů na ostatní lidi nebyly dosud prokázány (viz První otázka). Situace se ale mění každým dnem.

Rozhodně nevozte zvíře do veterinární ordinace bez předchozí domluvy s veterinárním lékařem.

Přibývá zvířat umístěných do karantény. V rámci předběžné opatrnosti by do domácí karantény mělo jít každé zvíře, které se setkalo s nemocným člověkem. 

Co mám dělat, když se u mého mazlíčka objevily klinické příznaky neznámého původu a byl v kontaktu s člověkem, kterému byla diagnostikována infekce COVID-19?

Kontaktujte telefonicky svého veterinárního lékaře a sdělte mu tuto skutečnost. Váš veterinární lékař vám následně pomůže situaci řešit. O tom, zda je zvíře třeba diagnostikovat, rozhoduje Krajská veterinární správa v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí a ošetřujícím veterinárním lékařem. Rozhodně nevozte zvíře do veterinární ordinace bez předchozí domluvy s veterinárním lékařem. Pokud se sami nacházíte v karanténě nebo izolaci z důvodu infekce COVID-19, pak jste povinni tuto skutečnost veterinárnímu lékaři předem telefonicky sdělit.  

Péče o zvířata

Jak se mám starat o mazlíčka, když jsem v karanténě nebo jsem dokonce nakažený?

V ideálním případě svěřte zvíře do péče osobě, která je mladšího věku a zvládne zvíře izolovat od ostatních zvířat a lidí po dobu vaší karantény. Jakmile budete negativní a zvíře nebude vykazovat žádné klinické příznaky nemoci, pak se zvířeti opět můžete naplno věnovat. A to za předpokladu, že i nadále budete v rámci prevence dodržovat základní hygienická opatření při kontaktu. 

Co když nemám nikoho, komu můžu zvíře svěřit?

Pokud nemáte zvíře, které může chodit doma na podestýlku, nebo nemáte možnost soukromé zahrady, pak je třeba zvíře venčit i v období karantény nebo izolace. Venčení by rozhodně měla zajistit zdravá osoba, která by měla být maximálně chráněna před přenosem infekce od vás. Možným řešením může být předávání zvířete ve dveřích v ochranných ústenkách a rukavicích tak, aby s vámi zdravá osoba nepřišla do kontaktu. Při péči o zvíře omezte osobní kontakt se zvířetem na nezbytné minimum – nenechte si olizovat obličej, nesdílejte nádobí, omezte kontakt během spánku. Dbejte také na hygienická opatření, zejména důkladné mytí rukou před a po kontaktu se zvířetem nebo udržování krmných a pitných nádob v čistotě. 

Musí zvíře s pozitivním nálezem do izolace? A jak se o něj starat?

Ano. Pokud se potvrdí přenos infekce na vaše zvíře, pak by mělo být umístěno do izolace. Zvířata v izolaci by měla být oddělena samostatně a neměl by je navštěvovat nikdo kromě ošetřovatele (nejlépe vás), který se chrání ochrannými pomůckami. Nezapomeňte ani na hygienická opatření. Rovněž venčení by mělo probíhat v izolovaném prostoru, aby se předešlo dalšímu možnému šíření viru. 

Co mám dělat, pokud mi aktuální situace nedovolí starat se o svěřené zvíře?

Žádná situace bezprostředně neohrožující lidský život ani strach před nakažením novým koronavirem neopravňují člověka opustit zvíře, o které by se měl postarat. Zvířata v lidské péči jsou na člověku závislá a bez jeho péče jsou většinou odsouzena k velkému utrpení. Pokud se o zvíře nemůžete postarat, pak jej nenechávejte v opuštěném bytě svému osudu, nikam nepřivazujte, nevyhazujte z aut a jinak se ho nezbavujte, neboť se tímto dopouštíte týrání zvířete. Místo toho lze zvolit mnohem ohleduplnější řešení, tedy oslovit rodinu či známé, zda by se zvířete dočasně či trvale chtěli ujmout. Možností je také darovat zvíře přes inzerát nebo oslovit chovatele, veterináře, útulky, zverimexy či záchranné stanice ve vašem okolí.

Čím mohu zvířata krmit, abych neriskoval šíření koronaviru?

V současné době neexistují důkazy o tom, že by krmiva nebo potraviny byly zdrojem nebo cestou přenosu koronaviru. Zvířata tak můžete krmit jako obvykle. Prodejny s chovatelskými potřebami mohou mít omezenou pracovní dobu, ale neplatí pro ně zákaz prodeje (podobně jako u obchodů s potravinami).

Mohu se zvířetem cestovat, když jsem zdravý?

Omezení vycestování z České republiky se týká výhradně osob, nikoliv zvířat. V rámci České republiky cestovat se zvířetem můžete, nicméně vzhledem k aktuální situaci transport zvířat nedoporučujeme. Případná nehoda během pandemie může být velkou komplikací pro možnou omezenou dostupnost zdravotní péče pro vás či vaše zvíře.  

Mohu si v době mimořádných opatření kvůli koronaviru pořídit zvíře?

Nákup ani prodej zvířat na území České republiky dosud nejsou omezeny. Nicméně v rámci vlastní ochrany se snažte dodržovat nošení ochranných pomůcek i během prohlídek nakupovaných zvířat. Cesty za účelem nákupu nebo prodeje zvířat do zahraničí je momentálně nutné odložit nebo si vyřídit výjimku na Ministerstvu vnitra. Vzhledem k rozšiřujícím se podvodným praktikám, které zneužívají aktuální situace, doporučujeme si ověřovat inzeráty nabízející prodej zvířat. Nekupujte nečipované psy a zvířata z neověřených chovů. Přistupujte opatrně k legendám, které často nabízená zvířata doprovází za cílem vyvolat u lidí soucit. Pod vlivem emocí lidé často naletí podvodníkům.

Každé nově pořízené zvíře by mělo být po příjezdu do nového domova umístěno do karantény, aby byl minimalizován možný přenos infekce na jiná zvířata nebo lidi.

Pokud máte podezření, že jste narazili na množírnu, pak to oznamte svému veterinárnímu lékaři nebo Krajské veterinární správě. Rovněž buďte obzvláště opatrní při zasílání finanční pomoci neověřeným subjektům a soukromým osobám. Každé nově pořízené zvíře by mělo být po příjezdu do nového domova umístěno do karantény, aby byl minimalizován možný přenos infekce na jiná zvířata nebo lidi. Délka karantény se do jisté míry odvíjí od toho, z jak rizikové oblasti jste dané zvíře dovezli. Pokud se do měsíce od příjezdu objeví u zvířete jakékoliv klinické příznaky onemocnění, pak neodkladně kontaktujte svého veterinárního lékaře a sdělte mu pravdivé informace kdy, odkud, od koho jste zvíře pořídili, jak dlouho je v karanténě, jaké má klinické příznaky atd.

Není nebezpečné navštěvovat zverimexy, útulky, jízdárny, zoologické zahrady a jiná zařízení, kde se vyskytují zvířata?

Zatím není kontakt se zvířaty nebezpečný, proto návštěva takových zařízení není riziková. Důležitější je vyhýbat se větším skupinám lidí. Kontakt můžete minimalizovat, když budete do zařízení vstupovat jednotlivě, dodržovat mezi sebou odstup a používat ochranné pomůcky, jako jsou ústenky, respirátory, šátky, šály, rukavice, brýle atd. Rovněž doporučujeme si přednostně dané zařízení najít na internetu a ověřit si, zda je aktuálně přístupné veřejnosti a jakou má otevírací dobu. 

Ošetření zvířat a návštěva veterináře

Mají veterinární lékaři omezenou pracovní dobu, nebo jejich ordinaci mohu navštívit kdykoliv? 

Vzhledem k přenosu nového koronaviru mezi lidmi jsou veterinární lékaři stejně ohrožení jako vy. Nezapomínejme, že v čekárně a ordinaci se lidé a zvířata dostávají do velmi blízkého kontaktu, což může být potenciálním rizikem pro přenos viru. V rámci preventivních opatření je doporučeno nenavštěvovat ordinaci s rutinními záležitostmi, které lze odložit. Veterinární lékař má právo nepřijmout klienty s klinickými příznaky onemocnění nebo klienty v nařízené karanténě či izolaci. Pokud jste nemocní, sdělte tuto skutečnost také veterinárnímu lékaři a pošlete se zvířetem raději někoho zdravého, který s ním zvládne manipulaci. Momentálně je vhodné každou návštěvu veterinární ordinace předem konzultovat s veterinárním lékařem, pokud nejste domluveni jinak, aby vás nezaskočila možná omezení. 

Co dělat se zraněnými zvířaty v zasažených oblastech?

Pokud v zasažené oblasti najdete zvíře, které potřebuje poskytnout první pomoc, pak se pokuste nejprve najít majitele zvířete. Pokud majitele zvířete nenajdete, pak záleží na vás, zda se rozhodnete zvířete ujmout, nebo nikoliv. Jakmile se zvířete ujmete, pak počítejte s tím, že náklady za ošetření u veterinárního lékaře půjdou z vaší kapsy. Před návštěvou veterinární ordinace kontaktujte veterinárního lékaře. Předejdete tak riziku šíření infekcí a veterinární lékař se může na vaši návštěvu připravit. V jiných krizových situacích (například když je zvíře uvězněno ve studni, přehřáté v autě, opuštěné či zatoulané) volejte městskou policii, která je vybavena na odchyt a řešení těchto situací. Myslete na to, že zvíře může být očipováno, což může usnadnit hledání majitele. Pokud najdete volně žijící zvíře, o kterém si nejste jisti, zda potřebuje vaši pomoc, pak přednostně kontaktujte nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, kde vám sdělí, zda se můžete zvířete dotknout a jak dále postupovat.

Jak manipulovat se zvířetem, kterému poskytuji pomoc?

Při manipulaci se zvířetem je důležité myslet na potenciální riziko poranění a šíření infekcí, proto z preventivních důvodů použijte rukavice, oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, mezi další doporučení patří ochrana obličeje šátkem či jinou ochrannou pomůckou. Zvíře se snažte držet v klidu a při přepravě zabránit volnému pohybu zvířete v dopravních prostředcích, aby nebyli ohroženi účastníci silničního provozu. 

Jakým způsobem může vyšetřit veterinární lékař zvíře na přítomnost koronaviru?

Dle aktuálního doporučení OIE mohou kompetentní orgány na základě posouzení rizik rozhodnout o vyšetření zvířete. Ošetřující veterinární lékař odebere zvířeti stěr v oronazální oblasti a pošle na laboratorní vyšetření. Standardní technikou pro vyšetření je podobně jako u lidských vzorků metoda RT-PCR. Z kapacitních důvodů laboratoří mají přednost vzorky lidí. 

Existují nějaké vakcíny pro zvířata proti koronavirům?

Vakcína proti SARS-CoV-2 určená pro humánní medicínu je dosud ve stádiu vývoje. Nový koronavirus je ale řazen mezi lidské koronaviry. Naopak zvířecí koronaviry jsou specifické pro jednotlivé druhy zvířat a používají se proti nim v rámci prevence speciální vakcíny. Vakcíny proti koronavirům určené pro zvířata tedy nesmí být aplikovány lidem a neochrání proti SARS-CoV-2. Zvířata ohrožují například psí koronavirus způsobující průjmy či kočičí koronavirus způsobující infekční peritonitidu (FIP). U skotu hrozí bovinní koronavirus, u ptáků například infekční bronchitida drůbeže. Proti koronaviru koní, prasat a dalších druhů zvířat se běžně neočkuje.

Měli by nyní veterinární lékaři začít očkovat psy proti psím koronavirům a další zvířata proti jejich koronavirům?

Koronavirus, proti kterému jsou psi pravidelně přeočkováváni, způsobuje střevní infekci, nikoliv infekci dýchacích cest, jak tomu je u SARS-CoV-2. Registrované vakcíny proti “zvířecím” koronavirům nejsou účinné proti nově se vyskytujícímu lidskému koronaviru. Rovněž se nedoporučuje, aby veterinární lékaři očkovali zvířata s úvahou, že by mohlo dojít k nějaké křížové ochraně zvířat před novým koronavirem. Momentálně neexistuje na trhu žádná účinná vakcína proti novému koronaviru ani pro člověka, ani pro zvířata. 

Hospodářská zvířata a práce se zvířaty

Jak mám postupovat během omezeného pohybu osob, pokud mám zvíře, se kterým je nutné pracovat?

V tomto případě můžete využít výjimku za účelem výkonu povolání (např. zemědělci) nebo v rámci povolení pobytu v přírodě (např. koňáci). Pokud patříte mezi kynology, mašéry, koňáky, sokolníky, myslivce a jiná odvětví mající na starosti zvířata, která nemůžete držet doma třeba v akváriu, pak platí výjimky i pro vás. Nutné je však dodržet před, během a po práci hygienické zásady a maximálně omezit kontakt s jinými lidmi. Raději si zajistěte odpovědnou osobu, která by se v případě vašeho onemocnění COVID-19 ujala péče o zvířata. Používejte s odpovědnou osobou ochranné pomůcky tak, abyste minimalizovali přenos infekcí mezi sebou. Současně dbejte na zvýšenou bezpečnost sebe i svých zvířat, neboť během pandemie je vždy rizikem, že může dojít k dočasnému přetížení systému a s tím souvisejícímu náhlému zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro vás či vaše zvíře.  

Co mám dělat jako provozovatel chovatelských zařízení?

Pokud jste provozovatelem některého z chovatelských zařízení, pak z preventivních důvodů zamezte kontaktu mezi chovanými zvířaty a nemocnými lidmi (a to i ve vašem případě, proto si včas zajistěte odpovědnou osobu, která bude schopna vás v případě potřeby zastoupit). Aby bylo možné zajistit stálou péči o zvířata během dlouhodobějších omezení souvisejících s pandemií, je vhodné vytvořit co nejmenší týmy tvořené lidmi, kteří spolu dlouhodobě mohou vycházet. Týmům by se měl vytvořit harmonogram směn s časy příchodů a odchodů a ty po dobu pandemie neměnit.

Do dopoledních směn zařaďte poctivější týmy dodržující hygienu, do odpoledních směn pak případně osoby, co pravidla mají tendenci ignorovat (důležité je “začít s čistotou”). Na konci dne zajistěte větrání a úklid zaměřený mimo jiné na kliky a vypínače. Svým zaměstnancům pomozte zajistit ochranné pomůcky, mycí a hygienické prostředky. Všichni účastníci by měli používat výhradně vlastní pomůcky a bezodkladně vás jako provozovatele informovat v případě onemocnění. Na vašem posouzení pak je, zda informujete celý tým, aby zůstal doma, nebo celou směnu. Pokud budou všichni spolupracovat, pak by nemělo dojít k tomu, že by onemocněli všichni a o zvířata by se neměl kdo postarat.

V případě kontaktu zvířat se zdravými lidmi dohlédněte na důkladné umytí rukou před a po kontaktu se zvířaty. Sami dbejte na hygienu vlastní i svých zvířat. V rámci předběžné opatrnosti byste si měli vyhradit prostor pro případnou karanténu nebo izolaci zvířat, která se dostanou do kontaktu s nakaženou osobou. Detaily můžete konzultovat s vaším dozorovým úředním veterinárním lékařem.

SOUHRN

  • Nový koronavirus je schopen přenosu mezi nakaženým majitelem a jeho psem. U žádného psa se zatím nerozvinulo onemocnění COVID-19.
  • Přenosy z lidí na další zvířata ani přenosy z pozitivních psů na ostatní lidi nebo zvířata nebyly dosud prokázány. Všechny možnosti se ale dále studují.
  • V ideálním případě zamezte kontaktu mezi zvířaty a nemocnými lidmi.
  • U každého zvířete, které přišlo do kontaktu s nakaženým člověkem, by měla být z preventivních důvodů zavedena karanténa se zvýšenou hygienou. 
  • Pokud nemáte nikoho, kdo by se o vaše zvíře postaral, pak by zvíře mělo být v karanténě či izolaci společně s vámi. 
  • Provozovatelé chovatelských zařízení a profesionálové mohou se zvířaty nadále pracovat, pokud jsou zdraví a nedostali se do kontaktu s nakaženými osobami. Měli by stanovit stálý harmonogram, který zamezí přímému kontaktu mezi lidmi ve stájích. Každý by měl používat vlastní pomůcky a ochranné prostředky a mít zajištěnou náhradu, aby se o zvíře měl kdo postarat v případě, že sám onemocní.
  • Svému veterináři v případě obtíží nejprve zavolejte!
  • Koronavirová pandemie není důvodem pro opuštění zvířete, neposkytnutí pomoci zvířeti nebo pro přehnané omezení zvířete v pohybu.

Zpracováno ve spolupráci s Cover Story

Níže najdete důležité odkazy s užitečnými informacemi:

Seznam veterinárních lékařů: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru/ 

Registrované útulky pro zvířata: https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/registrovane-utulky-pro-zvirata/ 

Seznam záchranných stanic pro volně žijící živočichy: https://www.zvirevnouzi.cz/ 

Databáze ztracených a nalezených psů: https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/ 

Informace Státní veterinární správy a Komory veterinárních lékařů k možnému přenosu koronaviru prostřednictvím zvířat a potravin: 

https://www.svscr.cz/informace-k-moznemu-prenosu-koronaviru-prostrednictvim-zvirat-a-potravin/

Zdroje k článku: 

Doporučení WSAVA týkající se společenských zvířat k plném znění: https://wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members/ 

Otázky a odpovědi ke koronaviru od OIE:
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

K novým případům nakažení psů k Hongkongu:

https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3075993/coronavirus-hong-kong-confirms-second-dog

Ministerstvo vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx 

Autorkou článku je Aneta Pierzynová, veterinární lékařství s atestací v hygieně a epizootologii, Ústav histologie a embryologie, 1. Lékařská fakulta UK, oponenturu provedl Daniel Kaliba, patofyziologie, 3. lékařská fakulta UK

Článek byl zveřejněn na webu Okoronaviru.cz a je dostupný pod licencí Creative Commons BY-NC-SA. Redakce webu Dáma.cz provedla jen drobné úpravy struktury, aktualizaci dat o nakažených zvířatech a přidala odkazy na jiné články související s tématem.

Doporučujeme

Články odjinud