Základ českých zahrádek: Rybíz bílý, červený a černý

Základ českých zahrádek: Rybíz bílý, červený a černý

Plody rybízu se od sebe neliší jen barvou a chutí. Mají rozdílné nároky na půdu a živiny, ale také každý z nich plodí na jiném dřevě. Poradíme vám, jaké odrůdy zvolit a jak řezat, aby rybízy dávaly co největší úrodu.

Každý rybíz má jiné nároky

Rybíz má stejné nároky na půdu jako angrešt. Nedaří se mu v půdách příliš těžkých, příliš suchých nebo naopak s vysokou hladinou spodní vody. Červený rybíz potřebuje půdu dobře zásobenou vláhou se slabě kyselou reakcí.

Černoplodé a bílé rybízy vyžadují kypré a vzdušné půdy s dobrým obsahem humusu a mírně kyselou až neutrální půdní reakci. Mohou se úspěšně pěstovat i v těžších, hlinitopísčitých půdách; snášejí i malé množství vápníku v půdě. Ani jeden z nich se nehodí na větrná stanoviště, a to především na velmi oslunněné jižní svahy, kde listy předčasně zasychají.

Pokračování 2 / 6

Rozdílný růst, rozdílný řez

Z tohoto vyplývají i zákonitosti řezu a formování keře nebo stromku. Červené a bílé rybízy tvoří plodonosné výhony na starším dřevě. Celkově jsou méně vzrůstné než odrůdy černých rybízů, ale za to přinášejí větší úrodu. Odrůdy červeného a bílého rybízu jsou samosprašné, ale přesto se doporučuje vysazovat společně alespoň dvě současně kvetoucí odrůdy. Životnost keřů či stromků je sedm až osm let.

Černý rybíz na rozdíl od červených a bílých odrůd plodí na přírůstcích jednoletých výhonů. Nejlepší úrodu s kvalitními plody dávají jedno až tříleté  keře. Starší exempláře je lepší vyměnit za novou výsadbu.

Pokračování 3 / 6

Odolné odrůdy červeného a bílého rybízu

  • Detvan je odrůda nenáročná na stanoviště. Velké bobule dozrávají začátkem druhé dekády července. I když roste bujně a hustě, netrpí padlím ani rzí.
  • Maraton  je velmi úrodná odrůda s dlouhými hrozny s vysokou odolností proti padlí a rzi.
  • Rovada je středně pozdní odrůda s vysokými a stálými výnosy, která vyniká vysokou odolností proti aktraknóze
  • Rubigo odolává vůči všem houbovým chorobám. Dlouhé hrozny s velkými bobulemi se sklízí začátkem července.

 

Odrůdy bílého rybízu odolné vůči houbovým chorobám

  • Primus je raná odrůda, středně velké bobule dozrávají po 10. červenci. Je vhodná pro teplejší polohy.
  • Orion netrpí houbovými chorobami. Keř je poměrně vzrůstný, plodí pravidelně v dlouhých hroznech se žlutými bobulemi.

Pokračování 4 / 6

Odrůdy černého rybízu odolné k padlí a vlnovníku:

Ben Hope  je středně pozdní odrůda s pravidelnou, vysokou úrodou, odolná k vlnovníku rybízovému a k  listovým chorobám.

Titania je velmi odolná proti padlí americkému a rzi vejmutovkové. K antrakóze je jeho odolnost střední až vyšší.

Viola dozrává v první dekádě července. Potřebuje půdy dobře zásobené živinami, s dostatkem vláhy. Včasný zmlazovací řez a postupné zapěstování nových základních větví je nezbytné, jinak obrost rychle stárne a plodí jen na obvodu keře. Vůči americkému padlí angreštovému a rzi vejmutovkové je středně odolná.


Ojebin snáší i chudší půdy, ale lépe plodí v teplých polohách, kde nedochází ke sprchávání květů. Odrůda je odolná vůči americkému padlí angreštovému.
 

Pokračování 5 / 6

Rybíz, pěstovaný jako keř

V tom případě ho sázíme do řad vzdálených 2 m od sebe a na vzdálenost 0,8 m mezi keři. Do jamek dáme na dno kompost, příliš dlouhé kořeny sazenic zkrátíme a keř zasadíme hlouběji, než rostl ve školce (asi o 10 cm). U nadzemní části ponecháme tři až pět nejsilnějších výhonů a ostatní odstraníme, aby se keř zbytečně nezahušťoval.

Rybíz, pěstovaný jako stromek

V tom případě je zpravidla štěpovaný na meruzalce zlaté a sázíme jej do sponu osmdesát centimetrů až metr od sebe do řádku vzdáleného 1,5 až 2 m. Vždy vysazujeme o něco hlouběji, než rostl ve školce - zamezíme tím tvorbě výmladků meruzalky. Nesmíme zapomenout na oporu, aby se kmínek při větší násadě plodů neohýbal.

Pokračování 6 / 6

Proti vlnovníku rybízovému stále neexistuje chemická ochrana

Jak škůdce na keři poznáme? Když se na výhonech rybízu objeví nápadně zduřelé, načervenalé pupeny, jedná se pravděpodobně o napadení vlnovníkem rybízovým. Pupeny na jaře hnědnou, neraší a opadávají. Vlnovník je kromě toho přenašečem virových chorob způsobujících postupnou degeneraci keře.

Likvidace škůdce chemickým postřikem není v současné době možná. Přípravek Omite byla stažen z trhu (pro vysokou toxicitu a obsah  rakovinotvorných látek), a dosud nebyl žádným jiným nahrazen. Jediný způsob, jak zabránit napadení rybízu vlnovníkem je nepřímá ochrana - vysazovat rezistentní odrůdy.

U keřů zasažených škůdcem napadené výhony odstřihneme a spálíme, ale ani to není záruka, že se vlnovníku zbavíme, neboť nakladená vajíčka okem sotva postřehneme. Nejúčinnější řešení je keře vykopat a spálit.

 

Doporučujeme

Články odjinud