6. ledna se peklo sladké pečivo podobné mazanci a do těsta se vložila mince. Kdo ji ve svém kousku objevil, získal čestné právo posvětit svěcenou vodou celý dům i stavení včetně polí. Foto: iStockphoto.com
V současnosti je mince, fazole, mandle či nějaká figurka zapečená do tříkrálového koláče či dortu chápaná spíše jako symbol štěstí. Foto: iStockphoto.com
Tři králové se vydali za novou zářící, velkou hvězdou.   Věděli, že je to hvězda nového krále a když za ní půjdou, najdou jej. Foto: iStockphoto.com
Kadidlo je pryskyřice z kmene kadidlovníku a velmi často se používá v kostelech. Dým z kadidla představuje modlitby, které stoupají nahoru k Bohu. Foto: iStockphoto.com
7
Fotogalerie

Tři králové: Znáte jejich příběh, symboliku a tradici?

Každý rok je 6. leden dnem, kdy po městech a vesnicích chodí tři králové. Na hlavách mají zlaté koruny a jsou zahalení bílým pláštěm. Tuto tradici zná jistě každý z nás, stejně jako jejich jména: Kašpar, Melichar a Baltazar. Málokdo si však pamatuje jejich původ, kam šli, co s sebou nesli a čím je opředeno celé tříkrálové putování.

Proč se slaví tři králové a který den?

V tento den vrcholí a zároveň končí Vánoce. Začíná Masopust a příprava na Velikonoce. Pro křesťany je 6. leden slavností Narození nebo Zjevení Páně. Okamžik, kdy se Kristus zjevil všem lidem jako jejich král. Tradičně můžete na ulicích nebo přímo u vašich dveří potkat tři krále, kteří za vámi přišli s koledou. V minulosti na koledu chodily ty nejchudší děti, aby domů donesly nějaké jídlo. V dnešní době je již tento účel přežitý a jde o návštěvu s cílem vybrat peníze pro charitu.

Každý král má na hlavě korunu a je oděn do barevných šatů s bílým pláštěm. V chudých krajích měly děti na hlavách papírové koruny, na těle bílou košili s páskem či stuhou a místo vousů měly kousky vaty či koudele. Jeden z králů je vždy černý. Černý král byl Baltazar a pocházel z Afriky. Za pěknou koledu dostali koledníci nějaké jídlo, pamlsek nebo drobnou minci. Na oplátku králové napsali na každý dům a stodolu dobře známý nápis K+M+B+, a tím zajistili ochranu obydlí na celý rok.

V minulosti byl tento nejznámější zvyk doplněn také o další tradice. Důležitou roli vždy hrála svěcená voda. S ní se v kostelech světila sůl, zlato a další, pro lidi důležité věci. V předvečer svátku Tří králů se svěcenou vodou kropily všechny příbytky, stodoly, pole, zahrady a sady. Posvěcená byla také vždy křída, se kterou tři králové psali známou formuli. Tato křída měla velký význam. Traduje se, že s ní můžete namalovat kruh bezpečí, který vás ochrání před zlými silami. Křída se dávala také do potravy pro dobytek nebo ji nosily ženy po porodu ve váčku na krku. Výjimkou nebylo ani její uložení do postýlky novorozence. Vše bylo za účelem ochrany, zdraví a bezpečí.

Zvyky na svátek Tří králů, věštby a pověry

Kdo chtěl být zdravý a krásný, měl se vykoupat v řece nebo vypít na lačno sklenici svěcené vody. Ženy se pak měly omývat sněhem.

Hospodyňky pekly obdobu mazance a do těsta vložily jednu minci. Kdo ji našel, stal se králem a měl právo posvětit svěcenou vodou celý dům i stavení včetně polí. Pro každého člena rodiny to byla čest. Ve světě, především v Belgii, Nizozemsku a Francii se dodnes peče tříkrálový koláč či dort. Kromě mince se do něj vkládá nějaká figurka, fazole či mandle pro štěstí.

Další tradice byly založené na věštbách a odhadech. Sloužily k tomu ořechové lodičky se svíčkou, plamen svíčky v okně, lití olova či vosku do svěcené vody nebo zanechání určitých symbolů pod nádobím. Věštilo se tak zdraví, nemoc, dlouhý a šťastný život, pohromy, cestování, vdavky, ale také třeba smrt.

Odkud putovali tři králové a co byli zač

Původní pověst o třech králích je k nalezení v Novém zákoně. Časem však došlo k dotvoření tohoto tradičního příběhu a některé části se dobarvily tak, aby se zalíbily široké veřejnosti. Například v Novém zákoně není nikde zmíněno, kolik lidí k Ježíšovi přišlo a kdo to vlastně byl. Diskutovalo se o dvanácti lidech. Později se ale začalo předpokládat, že když přinesli tři dary, jsou to zřejmě tři muži. Nešlo o krále, ale o mudrce, pravděpodobně o arabské či perské astrology. Označováni byli jako mágové, protože se věřilo, že ovládají magii. Moderní pojetí je ale společnosti bližší, a proto je celá pověst založená právě na třech králích.

Biblický příběh tří králů

Celý svět čekal na narození nového židovského krále, Spasitele, který všechny zachrání. Tehdejší král Herodes to věděl a zaúkoloval tři mudrce, aby tohoto nového krále našli. Herodes se velmi bál o své postavení a moc, nehodlal novému králi přenechat v budoucnu svůj trůn.

Tito tři mudrcové rozuměli hvězdám a každou noc sledovali jejich postavení. Až jednou uviděli na nebi novou zářící a velkou hvězdu. Věděli, že je to hvězda nového krále, a když za ní půjdou, najdou jej. Putovali několik dnů a nesli s sebou vzácné dary. Očekávali, že krále najdou tam, kde je zlato a bohatství.

Byli však velmi překvapení, když je hvězda zavedla do pustiny za Jeruzalém a tam našli Ježíše v chlévě se zvířaty. Poklonili se mu a v hluboké úctě mu předali své dary. Cestou zpět měli krále Heroda informovat o tom, kde se Ježíš nachází. Protože však věděli, že by jej Herodes nechal zabít, vydali se domů jinou cestou.

Jednou v noci měl Josef vidění, že Ježíš má být zavražděn. Co nejdříve tedy s Ježíšem a Marií odcestovali do Egypta, kde byli v bezpečí. Král Herodes byl velmi rozhořčen, že neví, kde se nový král nachází. Nechal proto zabít všechny malé chlapce do věku dvou let. Myslel si, že jeden z nich bude jistě právě Ježíš, který podle něj toužil po jeho moci.

Co znamenají jména tří králů a co nesli Ježíšovi?

Tři králové měli pro Ježíše vzácné dary. Bylo to zlato, myrha a kadidlo. V té době bylo zlato tím nejvzácnějším kovem. Stejnou cenu však měla i myrha a kadidlo. Dary měly představovat všechna doposud známá skupenství. Coby kov přinesl Melichar zlato. Mohl to být také symbol všeho královského. Jméno Melichar je hebrejského původu a znamená „Můj král je světlo“.

Baltazar, jehož babylonské jméno znamená „Ochraňuj můj život, králi“, přinesl kadidlo, které představovalo plyn. Kadidlo je pryskyřice z kmene kadidlovníku a velmi často je používáno v kostelech. Dým z kadidla představuje modlitby, které stoupají nahoru k Bohu. Je to také symbol všeho kněžského.

Poslední byl dar od Kašpara. Význam tohoto jména orientálního původu je „Strážce pokladů“. Ježíši přinesl myrhu. Je to vonná pryskyřice a používala se jako aromatická látka, utišující prostředek nebo při balzamování těl. Kvůli tomu mohla být symbolem a předzvěstí Ježíšovy předčasné smrti.

Který z králů je černý?

Z koled víme, že jeden z králů měl snědou barvu pleti: šlo o Baltazara.

Víte, co znamená KMB na dveřích? Jména to nejsou

Tuto formuli napsali Tři králové nad dveře vždy, když odcházeli. Mnohé napadne, že je to zkratka jejich jmen a vlastně takový jejich podpis. Opak je ale pravdou. Se jmény tří králů to nemá vůbec nic společného. Tato zkratka K+M+B+ značí latinský nápis Christus Mansionem Benedicat (ve střední Evropě se tedy původně psávalo C místo českého K), tedy Ať Kristus požehná tento dům. Symbol plus pak není spojení písmen, ale jde o křížky, které představují Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého. Dům, stodola či jiné stavení tak díky tomuto nápisu byly na celý rok chráněné před všemi pohromami, neštěstím a zlými silami.

Tříkrálová sbírka: Kdy probíhá a jak přispět?

Tři krále můžete na ulicích potkat už více než dvacet let. Do největší charitativní akce v České republice se každý rok zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří od 1. ledna vybírají celých čtrnáct dnů peněžní dary pro lidi v nouzi. Do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita České republiky, se lze zapojit také na dálku prostřednictvím dárcovské SMS nebo zasláním daru na daný bankovní účet. Dobrý úmysl celé sbírky je vždy podpořen velkým charitativním koncertem, který můžete sledovat na ČT1, letos se tak stane 7. ledna od 18.00 hodin. Minulý rok se díky sbírce vybralo více než 140 milionů korun.

Doporučujeme

Články odjinud