vytisknout velikost písma Tip na výlet: Průhonický park

Jedním z nejkrásnějších parků Evropy je Průhonický. Najdete ho spolu se zámkem nedaleko od Prahy, jihovýchodním směrem. Jde o přírodně krajinářský park, který stojí za vidění v každé roční době.

Zabloudit se nedá

Pojedete-li autem z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno, dostanete se asi po sedmnácti minutách jízdy na exit 006, kde odbočíte podle ukazatele směrem na Průhonice, a po dalších asi třech kilometrech dojedete do obce.

Cesta k zámku je vyznačená a nemůžete ji minout, končí na placeném parkovišti před vstupní branou do parku. Přijedete-li autobusem MHD na náměstí, ke vchodu do parku je to asi sto metrů, z vlakového nádraží se projdete asi půl kilometru volnou chůzí. V rovinaté krajině je věž zámku zdaleka viditelná a slouží jako „maják“ pro návštěvníky.

Klepněte pro větší obrázek
V souvislosti s Průhonickým parkem si většina lidí vybaví rozkvetlé rododendrony; foto: www.parkpruhonice.cz

Něco z historie

Na místě dnešního parku bývaly kdysi rozsáhlé lučiny a smíšené lesy, místo zámku stávala ve dvanáctém století v místě tvrz s románským kostelem. Ta byla koncem třináctého století přestavěna spolu s kostelíkem podle zásad gotického slohu.

Do dnešního dne se v kostele zachovaly nástěnné malby z počátku čtrnáctého století, oltář byl vyzdoben malbami ve století patnáctém. Na renesanční zámek byla budova zámku přestavěna počátkem šestnáctého století, když koupil nemovitost Sigmund Zapský se Zap. K zámku byly přistaveny hospodářské budovy, dvůr a pivovar.

O dvě stě let později zámek znovu změnil majitele, kterým byl Jan Nepomuk Nostitz – ten nechal zámek přebudovat ve slohu empírovém. Vnučka majitele se provdala za hraběte Arnošta Emanuela Sylva-Taroucu a manželé se trvale usadili na zámku v Průhonicích.

Splněné sny

Hrabě Sylva-Tarouca měl jasnou představu, jak přebuduje zámek a jak přilehlé pozemky přetvoří na přírodně krajinářský park. Přestavba zámku začala v roce osmnáct set osmdesát devět a byla dokončena během čtyř let. Zámek přišel o jižní křídlo a na jeho místě vznikla rozsáhlá terasa s výhledem na Podzámecký rybník a vzdálenější partie parku.

Zámek, hospodářské budovy i gotický kostelík spojil architekt do souvislého celku. Nově byla postavena bohatě zdobená věž a fasáda zámku byla pokryta sgrafity. O výzdobu interiérů se postarali malíři zvučných jmen, jako byli Mikoláš Aleš, Josef Mánes nebo František Ženíšek.

Klepněte pro větší obrázek
Zámek je zasazen do téměř pohádkového okolí; foto: www.parkpruhonice.cz

Po stavebních úpravách přikročil hrabě Sylva-Tarouca ke skupování dalších zanedbaných pozemků v okolí, aby se mohl pustit do realizace svého snu – vybudovat rozsáhlý, přírodně krajinářský park.

Základ parku

K zámku původně patřila okrasná zahrada se skleníky a oranžérií, což byla tehdy veliká móda; v té průhonické bylo víc jak sto třicet citroníků a oranžovníků. Dále tu byla užitková zahrada a ovocný sad, zbytek pozemků tvořily údolní louky s listnatými lesíky. Přikoupením pozemků se rozrostl budoucí park na víc jak dvě stě dvacet hektarů půdy ležících na soutoku tří potoků s Botičem.

Dokonalé cesty, toky a vodní hladiny

V parku je celkem čtyřicet kilometrů cest, jež jsou vedeny po vrstevnicích a spojnicemi překonávají větší výškové rozdíly. Přirozené koryto Botiče v údolí bylo na několika místech přehrazeno, vznikly splavy a vodopády a procházka po cestách tak vede místy klidnými, jinde zase voda šumí a zurčí, čímž umocňuje celkový dojem vnímání krajiny.

Klepněte pro větší obrázek
Voda je jedním ze základních prvků Průhonického parku; foto: www.parkpruhonice.cz

Cestou údolím minete i tři romantické stavby parku: prvním je Gloriet (umělá zřícenina) na ostrohu nad Botičem, pak je tu Rybárna a Česká chaloupka – expozice z Národopisné výstavy roku tisíc osm set devadesát pět – byla zakoupena hrabětem a postavena na hrázi rybníka Labeška k „potěše návštěvníků“.

Hladiny rybníků

Zámecký park je rozdělen okresní silnicí na dvě části: přední část je park u zámku, zadní části za silnicí se říká Obora. Podzámecký rybník osázený barevnými lekníny je vidět z terasy zámku a vede kolem něj okružní cesta. V Oboře se nachází další rybník, Labeška, a na konci parku pak je mezi skalami rybník největší – Bořín.

Pro skalničkáře

Dobová móda devatenáctého století velela mít v parku alpínum, naštěstí údolí Průhonického parku nabízelo možnost vytvořit alpínum na přirozené skále. Některá „vylepšení“ poplatná době byla odstraněna a dnes je alpínum s pomocí umělého zadešťování udržováno celé na přírodním terénu. Rostliny jsou značeny jmenovkami. Vstup do těchto míst není pro širokou veřejnost volný, prohlídka je možná pouze s průvodcem.

Nevídané průhledy

Co dělá Průhonický park jedním z nejkrásnějších? Je to dokonalá znalost kompozice krajiny, kterou projevil hrabě Sylva-Tarouca a jejímž výsledkem je kontrast volného prostoru s kompaktními porosty, rozmanitost výsadeb a příhodné zabudování vodních prvků do krajiny.

Klepněte pro větší obrázek
Hrabě může být pyšný; foto: www.parkpruhonice.cz

Barevnou skladbu ovládal A.Sylva-Tarouca přímo mistrně, byl vynikajícím znalcem dřevin a měl i estetický cit a umělecké nadání. Nejbarevnější je park v podzimním období, ale právě díky znalostem se podařilo vytvořit takové celoročně barevné kompozice, které nemají jinde v Evropě obdoby.

Co uvidíte

V parku je vysázeno asi sto osmdesát šest druhů jehličnanů a osm set čtyřicet sedm druhů listnáčů. Zastoupeny jsou hojně smrky, cypřišky, jalovce, najdete tu i metasekvoje, jedlovce a tisovce.

Z listnatých dřevin je nejvíce javorů a dubů, dále ořešáky, břestovce, zmarliky zelkovy, tulipánovníky a magnólie, korkovník a paořechy. Keřům kralují skalníky, kterých je dvě stě sedmdesát kusů, rostou tu sazaníky, zimokeře, dřišťály a hlavně: jsou tu rododendrony!

Jarní kouzlo

První rododendrony byly vysazovány na zámeckém nádvoří už v počátcích budování zahrady. Dnešní počet rododendronů a azalek v arboretu dosahuje počtu osmi tisíc kusů ve stovce taxonů a kultivarů. Jarní rozkvetlé svahy v pastelových barvách, to je nezapomenutelná podívaná, za kterou se sjíždějí návštěvníci ze všech koutů světa. Kromě toho si můžete prohlédnout sortiment růží v rozáriu nebo navštívit iridárium (sbírky kosatců).

Klepněte pro větší obrázek
Můžete se těšit na kosatce všech možných barev, návštěvu si samozřejmě musíte naplánovat ve vhodnou dobu; foto: www.parkpruhonice.cz

Prohlídkové okruhy

Podle toho, kolik máte času a sil, můžete zvolit ze čtyř okruhů: devadesátiminutový vyjde na nejbližší okolí zámku s arboretem a nádvořím, sto padesát minut trvá, pokud prodloužíte vycházku kolem Podzámeckého rybníka k alpínu. Na čtyři hodiny si můžete plánovat projití celé přední části parku a k tomu zvládnete i přední část Obory.

Celodenní okruh vám dovolí projít park od začátku do konce, posedět, potěšit se jedinečnými průhledy, podívat se na jmenovky stromů a keřů, vše v klidu a pohodě. Celý park je řešen bezbariérově, včetně přístupu do expozice v zámku.

Prohlídka zámku

Zámek je od roku devatenáct set dvacet sedm majetkem státu, který ho odkoupil od majitele z důvodu jeho finančních problémů. V prostorách sídlí Botanický ústav Akademie věd České republiky, součástí Botanického ústavu je i Správa parku starající se o dendrologické bohatství Průhonic.

Klepněte pro větší obrázek
Do Průhonic se můžete vydat i za architekturou; foto: www.parkpruhonice.cz

V zámku nikdy nebyly sbírky obrazů, nábytku nebo jiných zajímavostí, protože majitel vše investoval do budování parku. Pouze v přízemí je nyní expozice věnovaná historii parku a jeho zakladateli.

Návštěvnické centrum

Z Velkého nádvoří zámku vede vstup do Návštěvnického centra, což je místnost určená k pronajmutí na pořádaní přednášek, konferencí nebo firemních akcí. Sál má šedesát metrů čtverečních, kapacitu padesát osob a je vybaven videoprojektorem a ozvučením. Možné je přiobjednat i drobné občerstvení. Cena za pronájem je pět tisíc korun za den nebo tisíc korun za hodinu.

Co zaplatíte

Vstupné do parku a zámku je čtyřicet korun za dospělého, děti platí dvacet korun, děti do šesti let a invalidé s doprovodem mají vstup zdarma Rodinná vstupenka (dva dospělí + dvě děti) vás vyjde na devadesát korun, za psa si připlatíte deset korun (na vodítku!)

Vstupenka není časově omezena, takže můžete strávit v parku celý den. Za fotoaparáty a kamery se žádný poplatek neplatí, za hlídané parkoviště je poplatek pro všechny druhy vozidel třicet korun na hodinu. Uchvátí-li vás krása parku, můžete si zaplatit dokonce i celoroční vstupné.

Otevřeno je v období leden – březen každý den od osmi do sedmnácti hodin, od dubna do října denně od sedmi do devatenácti hodin a od října do prosince opět denně od osmi do sedmnácti hodin.

U Správy parku si můžete objednat prohlídku s průvodcem za čtyři sta korun na hodinu, prohlídkový okruh trvá devadesát minut. Objednat se lze telefonicky na čísle 267 750 346 nebo e-mailem na adrese pr@ibot.cas.cz. Více informací najdete na webových stránkách www.parkpruhonice.cz.

Rádi se budete vracet

Klepněte pro větší obrázek
Park se mění v každé roční době - a stále je co sledovat; foto: www.parkpruhonice.cz

Vidět Průhonický park na jaře je pastva pro oči, v létě se zelené louky a rybníky postarají o příjemnou atmosféru prázdninového dne a podzimní vycházku barevným parkem si budete pamatovat do příštího jara, kdy se zase pojedete podívat, jak kvetou azalky a rododendrony…

Sledujte náš facebook

Nejčtenější články

Jak správně naložit kysané zelí: Pochutnat si na něm můžete už za měsíc

Jak správně naložit kysané zelí: Pochutnat si…

Také tak milujete kysané zelí? Kromě toho, že je chutné, je doslova nabité vitamíny a minerály. A i když se dá koupit v každém obchodě, nad to domácí není. Naložte si ho podle našeho návodu a už nikdy nebudete chtít jiné.

6.  10.  2020 |
Kam na houby: Víme, kde rostou! Podívejte se na tipy z celé ČR

Kam na houby: Víme, kde rostou! Podívejte se …

Za dvě hodiny 700 křemenáčů osikových. Takový úlovek se povedl tento týden dvěma kamarádům na Benešovsku. Je jasné, že houby už zase rostou jak o život, i když samozřejmě ne úplně všude. Kam tedy v Česku vyrazit na houby, kde vás čekají nejlepší úlovky?

10.  9.  2020 |
Jak sušit šípky v sušičce, troubě a na slunci. Plus tipy na správné skladování

Jak sušit šípky v sušičce, troubě a na slunci…

Pokud se poohlížíte po nějakém přírodním produktu na podporu imunity, je šípek tou pravou trefou do černého, protože obsahuje obrovské množství blahodárných látek. Poradíme vám, jak šípky správně sušit, ať už v sušičce, v troubě nebo na slunci, a jak je uchovávat, aby vydržely co nejdéle.

10.  10.  2020 |
Všechno o pěstování hortenzií. Co řešit na zahradě a co na terase?

Všechno o pěstování hortenzií. Co řešit na za…

Pro hortenzie jsou charakteristické velké nádherné květy nejrůznějších barev a typů. Jedna z nejoblíbenějších rostlin vám bude přinášet pouze radost, dokážete-li si s ní poradit. Jak na to?

29.  7.  2020 |
Nejkrásnější podzimní dekorace do interiéru i na dveře

Nejkrásnější podzimní dekorace do interiéru i…

Nenechte si zkazit náladu sychravým počasím. Raději využijte dary, které nám podzimní příroda nabízí, a pusťte se do výroby nějaké krásné dekorace. Inspiraci najdete v galerii.

14.  10.  2020 |