vytisknout velikost písma Tip na výlet: Průhonický park

Jedním z nejkrásnějších parků Evropy je Průhonický. Najdete ho spolu se zámkem nedaleko od Prahy, jihovýchodním směrem. Jde o přírodně krajinářský park, který stojí za vidění v každé roční době.

Zabloudit se nedá

Pojedete-li autem z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno, dostanete se asi po sedmnácti minutách jízdy na exit 006, kde odbočíte podle ukazatele směrem na Průhonice, a po dalších asi třech kilometrech dojedete do obce.

Cesta k zámku je vyznačená a nemůžete ji minout, končí na placeném parkovišti před vstupní branou do parku. Přijedete-li autobusem MHD na náměstí, ke vchodu do parku je to asi sto metrů, z vlakového nádraží se projdete asi půl kilometru volnou chůzí. V rovinaté krajině je věž zámku zdaleka viditelná a slouží jako „maják“ pro návštěvníky.

Klepněte pro větší obrázek
V souvislosti s Průhonickým parkem si většina lidí vybaví rozkvetlé rododendrony; foto: www.parkpruhonice.cz

Něco z historie

Na místě dnešního parku bývaly kdysi rozsáhlé lučiny a smíšené lesy, místo zámku stávala ve dvanáctém století v místě tvrz s románským kostelem. Ta byla koncem třináctého století přestavěna spolu s kostelíkem podle zásad gotického slohu.

Do dnešního dne se v kostele zachovaly nástěnné malby z počátku čtrnáctého století, oltář byl vyzdoben malbami ve století patnáctém. Na renesanční zámek byla budova zámku přestavěna počátkem šestnáctého století, když koupil nemovitost Sigmund Zapský se Zap. K zámku byly přistaveny hospodářské budovy, dvůr a pivovar.

O dvě stě let později zámek znovu změnil majitele, kterým byl Jan Nepomuk Nostitz – ten nechal zámek přebudovat ve slohu empírovém. Vnučka majitele se provdala za hraběte Arnošta Emanuela Sylva-Taroucu a manželé se trvale usadili na zámku v Průhonicích.

Splněné sny

Hrabě Sylva-Tarouca měl jasnou představu, jak přebuduje zámek a jak přilehlé pozemky přetvoří na přírodně krajinářský park. Přestavba zámku začala v roce osmnáct set osmdesát devět a byla dokončena během čtyř let. Zámek přišel o jižní křídlo a na jeho místě vznikla rozsáhlá terasa s výhledem na Podzámecký rybník a vzdálenější partie parku.

Zámek, hospodářské budovy i gotický kostelík spojil architekt do souvislého celku. Nově byla postavena bohatě zdobená věž a fasáda zámku byla pokryta sgrafity. O výzdobu interiérů se postarali malíři zvučných jmen, jako byli Mikoláš Aleš, Josef Mánes nebo František Ženíšek.

Klepněte pro větší obrázek
Zámek je zasazen do téměř pohádkového okolí; foto: www.parkpruhonice.cz

Po stavebních úpravách přikročil hrabě Sylva-Tarouca ke skupování dalších zanedbaných pozemků v okolí, aby se mohl pustit do realizace svého snu – vybudovat rozsáhlý, přírodně krajinářský park.

Základ parku

K zámku původně patřila okrasná zahrada se skleníky a oranžérií, což byla tehdy veliká móda; v té průhonické bylo víc jak sto třicet citroníků a oranžovníků. Dále tu byla užitková zahrada a ovocný sad, zbytek pozemků tvořily údolní louky s listnatými lesíky. Přikoupením pozemků se rozrostl budoucí park na víc jak dvě stě dvacet hektarů půdy ležících na soutoku tří potoků s Botičem.

Dokonalé cesty, toky a vodní hladiny

V parku je celkem čtyřicet kilometrů cest, jež jsou vedeny po vrstevnicích a spojnicemi překonávají větší výškové rozdíly. Přirozené koryto Botiče v údolí bylo na několika místech přehrazeno, vznikly splavy a vodopády a procházka po cestách tak vede místy klidnými, jinde zase voda šumí a zurčí, čímž umocňuje celkový dojem vnímání krajiny.

Klepněte pro větší obrázek
Voda je jedním ze základních prvků Průhonického parku; foto: www.parkpruhonice.cz

Cestou údolím minete i tři romantické stavby parku: prvním je Gloriet (umělá zřícenina) na ostrohu nad Botičem, pak je tu Rybárna a Česká chaloupka – expozice z Národopisné výstavy roku tisíc osm set devadesát pět – byla zakoupena hrabětem a postavena na hrázi rybníka Labeška k „potěše návštěvníků“.

Hladiny rybníků

Zámecký park je rozdělen okresní silnicí na dvě části: přední část je park u zámku, zadní části za silnicí se říká Obora. Podzámecký rybník osázený barevnými lekníny je vidět z terasy zámku a vede kolem něj okružní cesta. V Oboře se nachází další rybník, Labeška, a na konci parku pak je mezi skalami rybník největší – Bořín.

Pro skalničkáře

Dobová móda devatenáctého století velela mít v parku alpínum, naštěstí údolí Průhonického parku nabízelo možnost vytvořit alpínum na přirozené skále. Některá „vylepšení“ poplatná době byla odstraněna a dnes je alpínum s pomocí umělého zadešťování udržováno celé na přírodním terénu. Rostliny jsou značeny jmenovkami. Vstup do těchto míst není pro širokou veřejnost volný, prohlídka je možná pouze s průvodcem.

Nevídané průhledy

Co dělá Průhonický park jedním z nejkrásnějších? Je to dokonalá znalost kompozice krajiny, kterou projevil hrabě Sylva-Tarouca a jejímž výsledkem je kontrast volného prostoru s kompaktními porosty, rozmanitost výsadeb a příhodné zabudování vodních prvků do krajiny.

Klepněte pro větší obrázek
Hrabě může být pyšný; foto: www.parkpruhonice.cz

Barevnou skladbu ovládal A.Sylva-Tarouca přímo mistrně, byl vynikajícím znalcem dřevin a měl i estetický cit a umělecké nadání. Nejbarevnější je park v podzimním období, ale právě díky znalostem se podařilo vytvořit takové celoročně barevné kompozice, které nemají jinde v Evropě obdoby.

Co uvidíte

V parku je vysázeno asi sto osmdesát šest druhů jehličnanů a osm set čtyřicet sedm druhů listnáčů. Zastoupeny jsou hojně smrky, cypřišky, jalovce, najdete tu i metasekvoje, jedlovce a tisovce.

Z listnatých dřevin je nejvíce javorů a dubů, dále ořešáky, břestovce, zmarliky zelkovy, tulipánovníky a magnólie, korkovník a paořechy. Keřům kralují skalníky, kterých je dvě stě sedmdesát kusů, rostou tu sazaníky, zimokeře, dřišťály a hlavně: jsou tu rododendrony!

Jarní kouzlo

První rododendrony byly vysazovány na zámeckém nádvoří už v počátcích budování zahrady. Dnešní počet rododendronů a azalek v arboretu dosahuje počtu osmi tisíc kusů ve stovce taxonů a kultivarů. Jarní rozkvetlé svahy v pastelových barvách, to je nezapomenutelná podívaná, za kterou se sjíždějí návštěvníci ze všech koutů světa. Kromě toho si můžete prohlédnout sortiment růží v rozáriu nebo navštívit iridárium (sbírky kosatců).

Klepněte pro větší obrázek
Můžete se těšit na kosatce všech možných barev, návštěvu si samozřejmě musíte naplánovat ve vhodnou dobu; foto: www.parkpruhonice.cz

Prohlídkové okruhy

Podle toho, kolik máte času a sil, můžete zvolit ze čtyř okruhů: devadesátiminutový vyjde na nejbližší okolí zámku s arboretem a nádvořím, sto padesát minut trvá, pokud prodloužíte vycházku kolem Podzámeckého rybníka k alpínu. Na čtyři hodiny si můžete plánovat projití celé přední části parku a k tomu zvládnete i přední část Obory.

Celodenní okruh vám dovolí projít park od začátku do konce, posedět, potěšit se jedinečnými průhledy, podívat se na jmenovky stromů a keřů, vše v klidu a pohodě. Celý park je řešen bezbariérově, včetně přístupu do expozice v zámku.

Prohlídka zámku

Zámek je od roku devatenáct set dvacet sedm majetkem státu, který ho odkoupil od majitele z důvodu jeho finančních problémů. V prostorách sídlí Botanický ústav Akademie věd České republiky, součástí Botanického ústavu je i Správa parku starající se o dendrologické bohatství Průhonic.

Klepněte pro větší obrázek
Do Průhonic se můžete vydat i za architekturou; foto: www.parkpruhonice.cz

V zámku nikdy nebyly sbírky obrazů, nábytku nebo jiných zajímavostí, protože majitel vše investoval do budování parku. Pouze v přízemí je nyní expozice věnovaná historii parku a jeho zakladateli.

Návštěvnické centrum

Z Velkého nádvoří zámku vede vstup do Návštěvnického centra, což je místnost určená k pronajmutí na pořádaní přednášek, konferencí nebo firemních akcí. Sál má šedesát metrů čtverečních, kapacitu padesát osob a je vybaven videoprojektorem a ozvučením. Možné je přiobjednat i drobné občerstvení. Cena za pronájem je pět tisíc korun za den nebo tisíc korun za hodinu.

Co zaplatíte

Vstupné do parku a zámku je čtyřicet korun za dospělého, děti platí dvacet korun, děti do šesti let a invalidé s doprovodem mají vstup zdarma Rodinná vstupenka (dva dospělí + dvě děti) vás vyjde na devadesát korun, za psa si připlatíte deset korun (na vodítku!)

Vstupenka není časově omezena, takže můžete strávit v parku celý den. Za fotoaparáty a kamery se žádný poplatek neplatí, za hlídané parkoviště je poplatek pro všechny druhy vozidel třicet korun na hodinu. Uchvátí-li vás krása parku, můžete si zaplatit dokonce i celoroční vstupné.

Otevřeno je v období leden – březen každý den od osmi do sedmnácti hodin, od dubna do října denně od sedmi do devatenácti hodin a od října do prosince opět denně od osmi do sedmnácti hodin.

U Správy parku si můžete objednat prohlídku s průvodcem za čtyři sta korun na hodinu, prohlídkový okruh trvá devadesát minut. Objednat se lze telefonicky na čísle 267 750 346 nebo e-mailem na adrese pr@ibot.cas.cz. Více informací najdete na webových stránkách www.parkpruhonice.cz.

Rádi se budete vracet

Klepněte pro větší obrázek
Park se mění v každé roční době - a stále je co sledovat; foto: www.parkpruhonice.cz

Vidět Průhonický park na jaře je pastva pro oči, v létě se zelené louky a rybníky postarají o příjemnou atmosféru prázdninového dne a podzimní vycházku barevným parkem si budete pamatovat do příštího jara, kdy se zase pojedete podívat, jak kvetou azalky a rododendrony…

Sledujte náš facebook


Nejčtenější články

Clona na balkon vás ochrání před sluncem i poskytne soukromí. Jak ji vybrat?

Clona na balkon vás ochrání před sluncem i po…

Jak slunce postupně nabírá na intenzitě, začínáme vyhledávat stín. Na balkoně či terase nám pomohou zástěny, které lze instalovat z různých stran. Díky nim se navíc odcloníte od nežádoucích pohledů a získáte nenahraditelný pocit soukromí na čerstvém vzduchu. Na trhu jsou zástěny ratanové, dřevěné, bambusové i plastové. Jak vybrat?

1.  5.  2021 |
Kateřina Hradová
Domácnost
Vytvořte si doma oázu klidu a pohody. 30 tipů jak na útulný balkon

Vytvořte si doma oázu klidu a pohody. 30 tipů…

Balkon nemusí sloužit jen k věšení prádla. Chytře vybraný nábytek a vhodné doplňky promění těch pár čtverečních metrů v nejoblíbenější místo vašeho bytu. Nevěříte? Vybrali jsme pro vás ty nejlepší nápady z Pinterestu, tak se inspirujte k velké proměně a léto může začít.

7.  5.  2021 |
Lucie Kořistová
Balkon
15 nejhezčích balkonových rostlin do truhlíku. Inspirujte se!

15 nejhezčích balkonových rostlin do truhlíku…

Zahradnictví tradičně nabízejí muškáty, petunie, surfinie, verbeny, lobelky a spoustu jiných letniček. Které vybrat? Samozřejmě rozhodující je orientace balkonu vůči světovým stranám, ale i tak si můžete vybírat z velkého množství rostlin. Pro inspiraci vám nabízíme výběr těch nejkrásnějších.

3.  3.  2021 |
Irena Forejtová
Balkon
Všechno o pěstování hortenzií. Co řešit na zahradě a co na terase?

Všechno o pěstování hortenzií. Co řešit na za…

Pro hortenzie jsou charakteristické velké nádherné květy nejrůznějších barev a typů. Jedna z nejoblíbenějších rostlin vám bude přinášet pouze radost, dokážete-li si s ní poradit. Jak na to?

29.  7.  2020 |
Petra Nachtmanová
Okrasná zahradaZahradní rostlinyVýživa a hnojeníTrvalkyOkrasné rostlinyOchrana a péčeListnáčeChoroby a škůdciBalkonové rostliny
Výsadba brambor: Správný postup ovlivní kvalitu a množství úrody

Výsadba brambor: Správný postup ovlivní kvali…

Pokud vám nechutnají kupované brambory a máte k dispozici dostatečný prostor na zahradě či na poli, vypěstujte si je sami. Poradíme vám, jak sázet brambory, abyste se dočkali bohaté úrody.

7.  4.  2021 |
Jaromír MalichLenka Chvostová
Brambory