vytisknout velikost písma Tip na výlet: Průhonický park

Jedním z nejkrásnějších parků Evropy je Průhonický. Najdete ho spolu se zámkem nedaleko od Prahy, jihovýchodním směrem. Jde o přírodně krajinářský park, který stojí za vidění v každé roční době.

Zabloudit se nedá

Pojedete-li autem z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno, dostanete se asi po sedmnácti minutách jízdy na exit 006, kde odbočíte podle ukazatele směrem na Průhonice, a po dalších asi třech kilometrech dojedete do obce.

Cesta k zámku je vyznačená a nemůžete ji minout, končí na placeném parkovišti před vstupní branou do parku. Přijedete-li autobusem MHD na náměstí, ke vchodu do parku je to asi sto metrů, z vlakového nádraží se projdete asi půl kilometru volnou chůzí. V rovinaté krajině je věž zámku zdaleka viditelná a slouží jako „maják“ pro návštěvníky.

Klepněte pro větší obrázek
V souvislosti s Průhonickým parkem si většina lidí vybaví rozkvetlé rododendrony; foto: www.parkpruhonice.cz

Něco z historie

Na místě dnešního parku bývaly kdysi rozsáhlé lučiny a smíšené lesy, místo zámku stávala ve dvanáctém století v místě tvrz s románským kostelem. Ta byla koncem třináctého století přestavěna spolu s kostelíkem podle zásad gotického slohu.

Do dnešního dne se v kostele zachovaly nástěnné malby z počátku čtrnáctého století, oltář byl vyzdoben malbami ve století patnáctém. Na renesanční zámek byla budova zámku přestavěna počátkem šestnáctého století, když koupil nemovitost Sigmund Zapský se Zap. K zámku byly přistaveny hospodářské budovy, dvůr a pivovar.

O dvě stě let později zámek znovu změnil majitele, kterým byl Jan Nepomuk Nostitz – ten nechal zámek přebudovat ve slohu empírovém. Vnučka majitele se provdala za hraběte Arnošta Emanuela Sylva-Taroucu a manželé se trvale usadili na zámku v Průhonicích.

Splněné sny

Hrabě Sylva-Tarouca měl jasnou představu, jak přebuduje zámek a jak přilehlé pozemky přetvoří na přírodně krajinářský park. Přestavba zámku začala v roce osmnáct set osmdesát devět a byla dokončena během čtyř let. Zámek přišel o jižní křídlo a na jeho místě vznikla rozsáhlá terasa s výhledem na Podzámecký rybník a vzdálenější partie parku.

Zámek, hospodářské budovy i gotický kostelík spojil architekt do souvislého celku. Nově byla postavena bohatě zdobená věž a fasáda zámku byla pokryta sgrafity. O výzdobu interiérů se postarali malíři zvučných jmen, jako byli Mikoláš Aleš, Josef Mánes nebo František Ženíšek.

Klepněte pro větší obrázek
Zámek je zasazen do téměř pohádkového okolí; foto: www.parkpruhonice.cz

Po stavebních úpravách přikročil hrabě Sylva-Tarouca ke skupování dalších zanedbaných pozemků v okolí, aby se mohl pustit do realizace svého snu – vybudovat rozsáhlý, přírodně krajinářský park.

Základ parku

K zámku původně patřila okrasná zahrada se skleníky a oranžérií, což byla tehdy veliká móda; v té průhonické bylo víc jak sto třicet citroníků a oranžovníků. Dále tu byla užitková zahrada a ovocný sad, zbytek pozemků tvořily údolní louky s listnatými lesíky. Přikoupením pozemků se rozrostl budoucí park na víc jak dvě stě dvacet hektarů půdy ležících na soutoku tří potoků s Botičem.

Dokonalé cesty, toky a vodní hladiny

V parku je celkem čtyřicet kilometrů cest, jež jsou vedeny po vrstevnicích a spojnicemi překonávají větší výškové rozdíly. Přirozené koryto Botiče v údolí bylo na několika místech přehrazeno, vznikly splavy a vodopády a procházka po cestách tak vede místy klidnými, jinde zase voda šumí a zurčí, čímž umocňuje celkový dojem vnímání krajiny.

Klepněte pro větší obrázek
Voda je jedním ze základních prvků Průhonického parku; foto: www.parkpruhonice.cz

Cestou údolím minete i tři romantické stavby parku: prvním je Gloriet (umělá zřícenina) na ostrohu nad Botičem, pak je tu Rybárna a Česká chaloupka – expozice z Národopisné výstavy roku tisíc osm set devadesát pět – byla zakoupena hrabětem a postavena na hrázi rybníka Labeška k „potěše návštěvníků“.

Hladiny rybníků

Zámecký park je rozdělen okresní silnicí na dvě části: přední část je park u zámku, zadní části za silnicí se říká Obora. Podzámecký rybník osázený barevnými lekníny je vidět z terasy zámku a vede kolem něj okružní cesta. V Oboře se nachází další rybník, Labeška, a na konci parku pak je mezi skalami rybník největší – Bořín.

Pro skalničkáře

Dobová móda devatenáctého století velela mít v parku alpínum, naštěstí údolí Průhonického parku nabízelo možnost vytvořit alpínum na přirozené skále. Některá „vylepšení“ poplatná době byla odstraněna a dnes je alpínum s pomocí umělého zadešťování udržováno celé na přírodním terénu. Rostliny jsou značeny jmenovkami. Vstup do těchto míst není pro širokou veřejnost volný, prohlídka je možná pouze s průvodcem.

Nevídané průhledy

Co dělá Průhonický park jedním z nejkrásnějších? Je to dokonalá znalost kompozice krajiny, kterou projevil hrabě Sylva-Tarouca a jejímž výsledkem je kontrast volného prostoru s kompaktními porosty, rozmanitost výsadeb a příhodné zabudování vodních prvků do krajiny.

Klepněte pro větší obrázek
Hrabě může být pyšný; foto: www.parkpruhonice.cz

Barevnou skladbu ovládal A.Sylva-Tarouca přímo mistrně, byl vynikajícím znalcem dřevin a měl i estetický cit a umělecké nadání. Nejbarevnější je park v podzimním období, ale právě díky znalostem se podařilo vytvořit takové celoročně barevné kompozice, které nemají jinde v Evropě obdoby.

Co uvidíte

V parku je vysázeno asi sto osmdesát šest druhů jehličnanů a osm set čtyřicet sedm druhů listnáčů. Zastoupeny jsou hojně smrky, cypřišky, jalovce, najdete tu i metasekvoje, jedlovce a tisovce.

Z listnatých dřevin je nejvíce javorů a dubů, dále ořešáky, břestovce, zmarliky zelkovy, tulipánovníky a magnólie, korkovník a paořechy. Keřům kralují skalníky, kterých je dvě stě sedmdesát kusů, rostou tu sazaníky, zimokeře, dřišťály a hlavně: jsou tu rododendrony!

Jarní kouzlo

První rododendrony byly vysazovány na zámeckém nádvoří už v počátcích budování zahrady. Dnešní počet rododendronů a azalek v arboretu dosahuje počtu osmi tisíc kusů ve stovce taxonů a kultivarů. Jarní rozkvetlé svahy v pastelových barvách, to je nezapomenutelná podívaná, za kterou se sjíždějí návštěvníci ze všech koutů světa. Kromě toho si můžete prohlédnout sortiment růží v rozáriu nebo navštívit iridárium (sbírky kosatců).

Klepněte pro větší obrázek
Můžete se těšit na kosatce všech možných barev, návštěvu si samozřejmě musíte naplánovat ve vhodnou dobu; foto: www.parkpruhonice.cz

Prohlídkové okruhy

Podle toho, kolik máte času a sil, můžete zvolit ze čtyř okruhů: devadesátiminutový vyjde na nejbližší okolí zámku s arboretem a nádvořím, sto padesát minut trvá, pokud prodloužíte vycházku kolem Podzámeckého rybníka k alpínu. Na čtyři hodiny si můžete plánovat projití celé přední části parku a k tomu zvládnete i přední část Obory.

Celodenní okruh vám dovolí projít park od začátku do konce, posedět, potěšit se jedinečnými průhledy, podívat se na jmenovky stromů a keřů, vše v klidu a pohodě. Celý park je řešen bezbariérově, včetně přístupu do expozice v zámku.

Prohlídka zámku

Zámek je od roku devatenáct set dvacet sedm majetkem státu, který ho odkoupil od majitele z důvodu jeho finančních problémů. V prostorách sídlí Botanický ústav Akademie věd České republiky, součástí Botanického ústavu je i Správa parku starající se o dendrologické bohatství Průhonic.

Klepněte pro větší obrázek
Do Průhonic se můžete vydat i za architekturou; foto: www.parkpruhonice.cz

V zámku nikdy nebyly sbírky obrazů, nábytku nebo jiných zajímavostí, protože majitel vše investoval do budování parku. Pouze v přízemí je nyní expozice věnovaná historii parku a jeho zakladateli.

Návštěvnické centrum

Z Velkého nádvoří zámku vede vstup do Návštěvnického centra, což je místnost určená k pronajmutí na pořádaní přednášek, konferencí nebo firemních akcí. Sál má šedesát metrů čtverečních, kapacitu padesát osob a je vybaven videoprojektorem a ozvučením. Možné je přiobjednat i drobné občerstvení. Cena za pronájem je pět tisíc korun za den nebo tisíc korun za hodinu.

Co zaplatíte

Vstupné do parku a zámku je čtyřicet korun za dospělého, děti platí dvacet korun, děti do šesti let a invalidé s doprovodem mají vstup zdarma Rodinná vstupenka (dva dospělí + dvě děti) vás vyjde na devadesát korun, za psa si připlatíte deset korun (na vodítku!)

Vstupenka není časově omezena, takže můžete strávit v parku celý den. Za fotoaparáty a kamery se žádný poplatek neplatí, za hlídané parkoviště je poplatek pro všechny druhy vozidel třicet korun na hodinu. Uchvátí-li vás krása parku, můžete si zaplatit dokonce i celoroční vstupné.

Otevřeno je v období leden – březen každý den od osmi do sedmnácti hodin, od dubna do října denně od sedmi do devatenácti hodin a od října do prosince opět denně od osmi do sedmnácti hodin.

U Správy parku si můžete objednat prohlídku s průvodcem za čtyři sta korun na hodinu, prohlídkový okruh trvá devadesát minut. Objednat se lze telefonicky na čísle 267 750 346 nebo e-mailem na adrese pr@ibot.cas.cz. Více informací najdete na webových stránkách www.parkpruhonice.cz.

Rádi se budete vracet

Klepněte pro větší obrázek
Park se mění v každé roční době - a stále je co sledovat; foto: www.parkpruhonice.cz

Vidět Průhonický park na jaře je pastva pro oči, v létě se zelené louky a rybníky postarají o příjemnou atmosféru prázdninového dne a podzimní vycházku barevným parkem si budete pamatovat do příštího jara, kdy se zase pojedete podívat, jak kvetou azalky a rododendrony…

Sledujte náš facebook


Nejčtenější články

Jak zaštipovat rajčata? Jednoduchý návod pro začátečníky

Jak zaštipovat rajčata? Jednoduchý návod pro …

Zaštipování rajčat je jednoduché, přesto byste ho neměli podceňovat. Pokud ho totiž uděláte správně, máte velkou šanci na kvalitní úrodu.

22.  6.  2022 |
Kateřina Hradová
Užitková zahradaZeleninaZahrádkářův diářÚroda
Letní věnec na dveře: Vyberte, který se vám líbí nejvíc

Letní věnec na dveře: Vyberte, který se vám l…

Přivítejte léto i své návštěvy stylovým věncem na dveře. Nechte se inspirovat, jak by mohl vypadat. Můžete ho vytvořit z rostoucích i řezaných rostlin a stejně tak i umělých. V některých případech dokonce květiny vůbec nebudou potřeba!

18.  6.  2022 |
Kateřina Hradová
Jak připravit svatojánský likér: Ořechovice krok za krokem

Jak připravit svatojánský likér: Ořechovice k…

Noc na svatého Jana chápali naši předkové jako magickou. Během ní trhali nezralé ořechy, z nichž připravovali svatojánský likér. Chcete si ho také vyrobit? Ponocovat kvůli tomu nemusíte. Vyzkoušejte náš recept na ořechovku z vodky. Chutnat vám bude, ať už ořechy natrháte kdykoli, a čarovné účinky bude mít také, pokud jí vypijete dostatečné množství.

23.  6.  2022 |
Kateřina Hradová
Zahrádkářův diářUžitečná zahradaÚrodaRecepty
5 bylin, které spálí tuky a usnadní hubnutí. Které to jsou?

5 bylin, které spálí tuky a usnadní hubnutí. …

Bylinky obsahují látky, které nám mohou pomoci v cestě za vysněnou postavou. Urychlí metabolismus, pomohou s nedostatečnou činností žlučníku, zbaví organismus nadbytečné vody. Které bylinky se hodí?

16.  6.  2022 |
Lucie Kořistová
hubnutí
Jak připravit hravý třešňový likér

Jak připravit hravý třešňový likér

Říkáte si, že letos by to chtělo zužitkovat třešně i nějakým novým způsobem? Kromě zavařování, pálení a výroby džemu se můžete pustit do přípravy třešňového likéru. Je snadná a velmi rychlá. Pokud u vás zrají třešně dřív, takže už je máte zpracované, použijte na likér višně, rybíz nebo maliny.

21.  6.  2022 |
Kateřina Hradová
Zahrádkářův diářUžitečná zahradaÚrodaRecepty