5
Fotogalerie

Nevyhazujte zahradní odpad, vytvořte si kvalitní kompost

V podzimních dnech se v zahradě vyskytuje velké množství organického materiálu, který je potřeba správným způsobem zlikvidovat. Poradíme vám jak na to a představíme vám sdružení Ekodomov.

Použijte i bioodpad z kuchyně  

Při správném kompostování využijete i organické odpady z kuchyně, jako jsou různé slupky od zeleniny, odřezky ovoce a další. Při skladování takového odpadu však myslete i na sousedy – při nesprávném postupu hrozí značný zápach.  

zahradní odpady 1.jpg
Do kompostu přidejte i kuchyňský odpad, například zbytky zeleniny; svým charakterem zajistí podporu tlení 

Výsledkem špatného ukládání je hniloba materiálu. Organický odpad, který skládkujete, nemá dostatek kyslíku, tudíž hmota zahnívá. Vznikající plyny poškozují ozonovou vrstvu a obtěžují okolní prostředí svým zápachem.  

Při kompostování se materiál přeměňuje za přístupu vzduchu. V tomto procesu, jehož výsledkem je vytvoření hodnotného materiálu, hrají svou roli bakterie, houby a jiné živé organismy. Při kompostování dochází ke vzniku vysokých teplot, jež ničí choroboplodné zárodky a semena plevelů.  

Co patří do kompostu?  

 • nakrátko posečená tráva
 • spadané listí ze zdravých stromů
 • kuchyňský bioodpad
 • zbytky zdravých rostlin ze zahrádky (ve větších objemech je lepší rozsekat)
 • rozdrcené větve z prořezávky stromků a keřů
 • plevel (při hygienizaci kompostu, tedy nárůstu teploty až na šedesát stupňů po jeho založení dojde ke zničení zárodků)
 • škrabky ze silnic (obsahují jílovité složky)
 • králičí a drůbeží trus

Do kompostu nedávejte:  

 • plasty, sklo
 • kamení
 • nemocné rostliny nebo listí z napadených stromů (je nutné spálit)

Nejlépe uděláte, když všechen bioodpad řádně promícháte. Velké kusy větví zpracujte pomocí drtiče nebo štěpkovače. Tímto materiálem zajistíte dostatečné provzdušnění kompostu.  

zahradní odpady 2.jpg
Výsledný produkt – kompost, stojí za to; do půdy vrátíte vyčerpané živiny 

Pravidla pro zakládání kompostů  

Kompost při zakládání dostatečně oddělte řadou keřů nebo lépe plotem. Jako keř je nejvhodnější bez černý; nijak neodčerpává živiny a chrání před povětrnostními vlivy, jako je prudký déšť nebo naopak silné sluneční záření.

Kompost musí být dobře přístupný pro skladování a přehazování materiálu. Nezapomínejte také na to, že žádoucí je přímý kontakt kompostovaného materiálu s půdou.  

Vše řádně promíchejte  

Při zakládání kompostů vždy promíchejte dusíkaté a uhlíkaté složky. Mezi materiály s vysokým obsahem dusíku patří nakrátko nasečená tráva, králičí a drůbeží trus nebo chlévský hnůj. Uhlík obsahuje sláma, piliny, kůra a rozdrcené větve z prořezávky stromků a keřů.  

zahradní odpady 3.jpg
Rychlokompostér je vhodný na menší zahrádky 

K rychlejšímu rozvinutí procesu tlení přidejte i vyzrálý kompost, obsahující žádoucí mikroorganismy. Podpoříte tím vznik vysoce kvalitního humózního materiálu. Kompostovaný materiál by měl být mírně vlhký, aby došlo k nastartování procesů.

Nikdy však nesmí být mokrý, aby z něj odtékala voda. Vysoká vlhkost spíše podporuje vznik nežádoucích hnilobných pochodů. Při správném založení se kompost začne během pár dní silně zahřívat, přičemž tato fáze vyzrávání může trvat i třeba dva měsíce.

Vlivem intenzivních procesů se materiál během dvou měsíců značně slehne, a proto je nutné, abyste jej po této době přeházeli a znova promíchali. Vyzrálý kompost pak získáte během jednoho roku.  

Sledujte vlastnosti  

Kompostovaný materiál nesmí být suchý. Pokud tomu tak je, prolévejte jej vodou nebo močůvkou. Pokud delší dobu prší, zakryjte jej fólií, aby nedošlo k přemokření a následnému vzniku hniloby.  

zahradní odpady 4.jpg
Na velkých zahradách se vzrostlými stromy je použití drtiče větví přímo žádoucí; nakrátko rozsekané větve provzdušní založené komposty, čímž podporují přirozený proces přeměny; foto: Mountfield 

Pro nastartování hygienizace kompostu použijte větší množství nakrátko posečené trávy, jež se rozkládá velmi rychle a v kompostu způsobí zničení všeho nežádoucího. Zahřívání kompostu zkontrolujte tak, že do něj vsunete ruku.  

Založený kompost na jaře osázejte rostlinami, jako jsou okurky nakládačky nebo tykve. Tyto rychle rostoucí rostliny zajistí dostatečnou ochranu před vysycháním materiálu a jejich zaléváním urychlíte proces tlení.  

Typy kompostování:  

 • domácí – odpad se zpracovává přímo u zdroje a zpracovatel přímo získává kompost; nejčastěji se používají rychlokompostéry, které dosahují výtečné hygienizace;
 • komunitní – uplatnění nalézá tam, kde není možnost domácího kompostování;
 • komunální – zpracování organických odpadů zaštiťuje obec, kompost z komunálního systému poslouží při údržbě zeleně;
 • vermikompostování – využívají se schopnosti žížal přeměňovat organické zbytky na kvalitní humus.  
zahradní odpady 5.jpg
Tam, kde se tvoří více odpadů, je žádoucí větší kompostoviště, nejlépe rovnou dvě  

Odpovídá odborník 

Problematice nakládání s bioodpady a kompostování se věnuje sdružení Ekodomov. O rozhovor jsme požádali předsedu sdružení, pana Tomáše Hodka.

Prosím, přibližte našim čtenářům činnost vašeho sdružení.

Občanské sdružení Ekodomov se specializuje na informační a osvětovou činnost, která podporuje domácí a komunitní kompostování a oddělený sběr bioodpadů. Při své práci se zaměřujeme na spolupráci s kraji, městy a obcemi, které mají zájem problematiku bioodpadů řešit.

Naše činnost zahrnuje přípravu reklamních osvětových kampaní, informační stany, výstavy, ve školách realizuje výukové programy. Organizujeme dobrovolnickou službu Mistr nulového odpadu, soutěž kompostů MISS KOMPOST. Ekodomov se dále zabývá domácí ekologií, distribuuje a prodává výrobky pro podporu kompostování, jako jsou kompostovatelné sáčky, pytle, koše na bioodpad, kompostéry, vermikompostéry a další výrobky včetně potřebné literatury.

Vaše organizace provozuje již delší dobu i putovní výstavy s příznačnými názvy Miss Kompost a Nulový odpad. Můžete nám o těchto akcích říci něco víc?

Cílem výstavy je popularizovat domácí a komunitní kompostování. Na výstavě se kromě pracovníků Ekodomova podíleli přední čeští karikaturisté z České unie karikaturistů, módní návrháři a především účastníci soutěže MISS KOMPOST se svými komposty. Výstava tak přináší zábavu, ale i mnoho užitečných informací.

Co je podle vás v současné době největší ekologická hrozba (co se týká zahrádkaření a ukládání organických odpadů)?

Zahrádkáři žádnou ekologickou hrozbu nepředstavují, spíše naopak hrozí vyhynutí tohoto specifického druhu člověka a jeho zmutování na trávníkáře. Vyluxované zahrádky s anglickým trávníčkem bez ovocných stromů s dominantou bazénu uprostřed zahrady jsou smutným artefaktem instantního blahobytu.

Na takovýchto zahrádkách se trávníkáři kompostování většinou nevěnují, neboť si neuvědomují význam kompostu a kompostování. Stoupající popularita biopotravin však dává tušit, že kvalitní produkty z vlastní zahrádky neupadnou v zapomenutí a že i kompost se časem bude vracet do zahrad.

Jak mají naši čtenáři správně ukládat bioodpady, aby byl výsledný kompost co nejkvalitnější?

Při kompostování je nutné pamatovat na to, že kompost, stejně jako člověk, potřebuje ke svému životu především vzduch a vodu. Když je vody málo, materiál vyschne a nekompostuje se. Když je vody mnoho, kompostovaný materiál se zadusí a ke slovu se dostanou mikroorganismy pracující v podmínkách bez přístupu vzduchu.

Začnou se tak tvořit metanogenní silně zapáchající plyny. Kompost je pak nutné přehodit, případně smíchat s dalším materiálem. Mnoho zahrádkářů, kteří kompostují, mají obavu kompostovat plevele, aby se jim nevysemenily z kompostu do záhonů.

Je to dáno tím, že při průběžném ukládání materiálu na kompost většinou nedojde k zahřátí kompostovaného materiálu, neboli neproběhne takzvaná hygienizace kompostovaného materiálu.

Pomoci si můžeme tím, že v době, kdy je k dispozici velké množství rychle rozkladného materiálu (například čerstvě posekaná tráva), se tento materiál smíchá s nashromážděnými bioodpady a založí se kompost znovu. Do druhého dne dojde k zahřátí kompostu a teploty se zde často pohybují nad 60 °C.

Při těchto teplotách se zničí většina semen a choroboplodných zárodků. Podle velikosti hromady je vhodné alespoň jednou nebo dvakrát kompost přehodit, aby se materiál z povrchu dostal dovnitř kompostu, kde je vyšší teplota. V případě, že jsou ke sběru bioodpadů používány kompostovatelné sáčky z biologicky rozložitelných plastů, vždy je výhodné, aby sáčky byly zcela zahrnuty v kompostu.

Ekodomov distribuuje sáčky od firmy HBABio, které jsou paropropustné a spolehlivě se v kompostu rozloží do 90 dnů. V případě, že sáčky zůstanou na povrchu kompostu, vysušují se a degradační proces se zpomaluje. Pokud jsou ukládány do kompostéru, je vhodné, aby nebyly zavázané. Dále je zapotřebí, aby mezi jednotlivými sáčky byla vrstva organické hmoty a neležel sáček na sáčku.

Předsedovi sdružení Ekodomov panu Tomášovi Hodkovi děkuji za rozhovor a připomínám webové stránky, které se činnostem okolo kompostování a bioodpadů věnují: www.biosance.cz a www.ekodomov.cz.

Doporučujeme

Články odjinud