5
Fotogalerie

Jak vzkřísit starou dlažbu: Obnovit, nebo opravit?

Vyšlapaná místa, popraskané dlaždice, to bývá nejčastější důvod k úvaze o obnově poškozené cesty, na níž zahlodal zub času. Kdy je vhodné uvažovat o renovaci a kdy nechat udělat dlažbu novou?

Dlažba „historická“

Tento typ dlažby je obvyklý u starých chalup na zápraží či dvorku nebo u městských, památkově chráněných domů. Příčinou uvolněných prvků v dláždění je nedostatečně zhutněné lože, na němž je dlažba položená, nebo se uvolní kvůli špatnému odvedení dešťové vody z nosné konstrukce dlažby.

U kamenných dlažeb je zpravidla skladba složená z několika částí. Vrchní vrstva z dlažebních prvků nebo plochých kamenů byla uložená na podkladní vrstvu. Jejím úkolem je rozvést provozní zatížení na zeminu a odvádět dešťovou vodu, která vteče do dlažby.

Spáry mezi dlažebními prvky jsou obvykle vyplněny ostrohranným pískem nebo štěrkem, který povrch dlažby neuzavírá, ale naopak umožňuje, aby dešťová voda odtékala dlažbou pryč do spodních vrstev cesty.

Pokračování 2 / 6

Záludnosti rekonstrukce kamenné dlažby

dlazba_3_iStock-92885748.jpg

Na co si dát pozor při kompletní rekonstrukci původní dlažby? Než se do ní pustíte, měli byste vědět, jakou technologií byla kdysi zhotovena, a pokud možno použít stejný postup. Při opravě poškozeného místa se nejprve odstraní všechny úlomky dlažby, resp. celé uvolněné dlaždice.

Poklepáním si ověřte, zda se neuvolnily i jiné okolní dlaždice, které se musí rovněž vyndat. Vzhledem ke stáří materiálu je potřeba počítat s menšími ztrátami. Kamenné dlaždice, placáky či kostky z tvrdých kamenů jsou méně náchylné k rozlomení než prvky z vrstevnatých hornin, jako je pískovec či opuka.

Také rozebírání dlažby v písčitohlinitém loži je jednodušší na rozdíl od kamenných prvků uložených například v loži betonovém. Jednotlivé kameny, desky nebo obrubníky se doporučuje očíslovat, aby nedošlo k jejich záměně při ukládání na původní místo.

Častým nešvarem moderní doby k vyplnění spár je používání cementové malty. Je pravdou, že cement je pevný a nevyplavuje se, ale na druhou stranu povrch dlažby neprodyšně uzavře.

Následkem toho u dlážděných cest přilehlých těsně k domu dochází k vzlínání zemní vlhkosti do zdiva domu. A v tom případě počítejte, že vás ještě budou čekat další finanční náklady na odizolování zdiva.

Pokračování 3 / 6

Výsledek opravy ovlivní barva a druh materiálu

dlazba_1_iStock-183094738.jpg

K opravě dláždění by měl být použit stejně zbarvený a opracovaný druh kamene, neboť je-li nahrazen jiným druhem, je rozdíl ve vzhledu a způsobu stárnutí kamene výrazně viditelný.

Zásada použití stejného druhu materiálu a stejného tvaru i zbarvení dlažebních prvků platí samozřejmě také pro dlažby kameninové, cihelné či keramické. A co je důležité, všechny dlaždice musí mít stejnou tloušťku.

Pokud původní dlaždičky nemáme, což je určitě v drtivé většině případů, musíme koupit nové. Na nákup si vezmeme kousek rozbité dlaždice. Musíme se připravit na to, že se nám nepodaří koupit přesně stejný druh.

Máme dvě možnosti: Buď koupíme pár kusů dlaždic, které napodobují původní dlažbu, nebo si dáme vodním paprskem vyřezat jakýkoliv motiv do dlaždic nejvíce podobným naší staré dlažbě. Tak dostane dlažba starodávný a přitom v současnosti velmi moderní vzhled.

Pokračování 4 / 6

Oprava cementové dlažby

dlazba_2_610945866.jpg

K opravám venkovních povrchů můžeme použít tmel na bázi cementu, Ardex A 46, který je určen jak pro exteriér, tak i pro opravy v interiéru. Aplikuje se k opravě děr a nerovností na plochách z betonu, na cementový potěr, ale i k opravám schodnic a podest. V krátké době po aplikaci je plocha pochůzná a zatížitelná bez následných trhlin a v zimě odolá i působení posypové soli.

Pokračování 5 / 6


Oprava dlaždic teraco

Teracové dlažby teras a balkónů jsou nejčastěji poškozeny mrazem, což se projevuje vznikem trhlinek, nebo je jejich povrch prošlapaný. Jejich oprava je poměrně jednoduchá. Trhlinky se navlhčí a stěrkou se do nich vetře řídká cementová kaše, případně epoxidový tmel, kterým lze dosáhnout větší pevnosti.

Tmel i cementová kaše se můžou přibarvit vhodným plnivem, aby získaly původní vzhled a nerušily celkový dojem dlážděné plochy. Prošlapaná místa se musí odstranit (odfrézovat, vysekat), důkladně vyčistit a navlhčit. Na opravované ploše je nutné vytvořit nový spojovací můstek kvůli dokonalému spojení vrstev. Dále se postupuje jako při zhotovování nového teraca.

dlazba_picobello-premium-original.jpg
Pro rychlou opravu uštípnuté či vyšlapané keramické a kamenné dlažby je možné použít tmel Premium set  v různých odstínech (bílo-šedé, hnědé terakota, pestré). Set obsahuje velmi tvrdý a odolný tmel a potřebné nástroje. Výhodou je rychlá práce a možnost tmely barevně namíchat dle potřeby.

Je oprava zámkové dlažby náročná?

Zásadně nedoporučujeme pokládku zámkové dlažby do betonového lože ani lepení na betonový základ na plochách umístěných ve venkovním prostředí. Tento způsob pokládky odstraňuje hlavní výhody zámkové dlažby, jako jsou snadná rozebíratelnost, odolnost proti dilatačnímu působení a odvádění dešťové vody do podloží, a zároveň zvyšuje nebezpečí poškození vlivem působení mrazu v zimním období.

Pokračování 6 / 6

Kdy uvažovat o opravě dlažby?

dlazba.jpg

Na otázku nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na míře a způsobu poškození, možnosti získat náhradní materiál a také na tom, kolik peněz do opravy hodláte investovat. U historicky cenných dlažeb, které jsou poškozeny jen částečně a není narušeno podloží (dlažba se nepropadá) nebo k nim má majitel nějaký osobní vztah, není o čem přemýšlet. V takovém případě je rozumné se obrátit na specializované odborníky.


Prasklou či rozpadlou dlaždici z betonu či teraca však zvládne vyměnit i průměrně zručný kutil a i zde platí, že podloží musí být v pořádku. Pro celkovou rekonstrukci dlažby se vyplatí zvážit výměnu dlažby pro venkovní prostory za mrazuvzdorné vysoce slinuté glazované dlaždice s nasákavostí do 0,1 %.

Vybírat můžete z různých formátů i designů. Aktuálním trendem je design blízký přírodnímu kameni nebo imitace klasické cihelné dlažby doplněné sokly a schodovými a dekoračními lištami, které pomohou obkládanou plochu správně „doladit“.

 

 

 

 

 

Doporučujeme

Články odjinud