Jak reklamovat rostliny: Víte, jak postupovat a kdy může prodejce reklamaci zamítnout?

Jak reklamovat rostliny: Víte, jak postupovat a kdy může prodejce reklamaci zamítnout?

Když se vám rozbije lednička nebo třeba bunda do dvou let od nákupu, jdete si postěžovat prodejci a požadujete opravu, nebo výměnu zboží. Jak ale postupovat, pokud se něco stane s živými květinami?

Koupit si čerstvé sazenice květin je radost. Těšíte se, že hned o víkendu zaboříte ruce do hlíny, květiny zasadíte a váš záhonek bude hned hezčí. Jenomže sazenice do pár dní zajdou. Co teď? Můžete je reklamovat stejně jako třeba elektrický spotřebič? 

Jaká záruční doba se vztahuje na rostliny

Ano, ale pravidla jsou v tomto případě složitější. Dvouletá zákonná lhůta se vztahuje na pokojové květiny. U rostlin, které mají vyšší životnost než právě tyto dva roky, nejčastěji stromy a keře, platí také, ale nezačíná dnem nákupu. Počítá se až od prvního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí kalendářního roku, ve kterém dosáhla odrůda vývojového stupně, kdy je možné určit její pravost. Někteří prodejci dokonce u víceletých rostlin nabízí delší záruční dobu, než jim ukládá zákon. Jeden rok se počítá při koupi cibulovin a osiva. Naopak u sazenic zeleniny a květin je záruční doba tři týdny. V každém případě byste měli mít doklad o nákupu, na kterém bude kromě data přesně uveden i druh zboží, a to co nejpřesněji, včetně barvy květů. 

Jednejte co nejrychleji, ať se vyhnete pozdní reklamaci

Protože se vadné zboží v případě rostlin špatně dokazuje, jednejte co nejrychleji a chřadnoucí sazenice jděte vrátit. Těžko bude prodejce svádět vinu na vaši špatnou péči, když vám rostlina zajde pár dní poté, co ji přinesete z obchodu. Zákon výslovně upozorňuje, že práva z vad nebudou přiznána při „pozdní reklamaci“ – pokud je tedy vada nějakou dobu zjistitelná a vy tak neučiníte, pozdější reklamace už nebude možná. 

Právě špatná péče je nejčastějším důvodem zamítnutí reklamace, může se zkoumat, v jakých podmínkách rostlinu pěstujete – zda jste vybrali vhodné stanoviště, rostlinu správně ošetřovali, zalévali a hnojili tak akorát a podobně. Reklamace se nevztahuje ani na poškození přírodními živly, zvěří, škůdci a látkami škodlivého charakteru.

Nezapomínejte rostlinu průběžně fotit

To, že jste se o rostlinu špatně nestarali, se špatně dokazuje, proto si od začátku pořizujte obrazovou dokumentaci. Při dohadování s prodejcem vám může velmi pomoci. Také nemusíte hned přímo s rostlinou k obchodníkovi, ale vadu můžete prokázat odesláním snímků na e-mail. Počítejte i s tím, že může obchodník chtít zkontrolovat rostlinu přímo u vás na zahradě. “Při reklamaci musí zákazník poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání skutečností, které prokážou správný technologický postup při výsadbě a správnou následnou údržbu,” uvádí na svých stránkách na zahradnictví Spomyšl. 

Pokud půjde o obzvlášť drahou sazenici, můžete si po zamítnutí reklamace přizvat znalce, který vaše stanovisko potvrdí. Za jeho služby si sice připlatíte, ale jsou i sazenice, které stojí vyšší desítky tisíc korun. Se znaleckým posudkem se pak můžete s obchodníkem i soudit.

Problémům předcházejte

Při nákupu rostlin buďte pozorní. Sazenice či květiny vždy zkontrolujte, jestli nemají ulámané květy či větvičky, prozkoumejte, zda na rostlině nejsou nějací cizopasníci, plísně a houby a ujistěte se, že zemina není ani vysušená, ani přemokřená. Kořenový bal by neměl být porušený a zahradník by měl vždy dodržovat doporučení, jak o rostlinky pečovat. Kvalitní rady většinou dostanete v zahradnictvích, v hypermarketech se poradenství většinou nedočkáte. I když vás tedy může lákat nižší cena, raději si připlaťte a nakupujte u specialistů.

Doporučujeme

Články odjinud