Jak pěstovat sloupovité ovocné stromky

Jak pěstovat sloupovité ovocné stromky

Ovocné stromky nízkého vzrůstu jsou ideální do malých zahrad s omezeným prostorem, do nádob nebo jako živá stěna oddělující ovocnou a okrasnou část zahrady a prodávají se pod názvem Ballerina.

Ballerina je zvláštní skupina ovocných stromků, která geneticky dostala do vínku typický slabý kompaktní růst s jednou osou, kterou obrůstají krátké plodonoše podobné trnům. Časem na stromu vyroste několik postranních větví s vertikálním růstem, které vytvoří úzce kompaktní korunu s šíří asi osmdesát centimetrů.

Úvodní foto: iStock

Sloupovitá jabloň, hrušeň, višeň, nektarinka i slivoň

Širší výběr sloupovitých odrůd je u jabloní, které se po chuťové stránce vyrovnají klasickým odrůdám, jsou resistentní proti strupovitosti a poměrně odolné proti padlí jabloňovému. Patří k nim například odrůdy Rondo, Sonet, ale také třeba Cumulus, Cactus, Kordona, Redlane  či Pidi. Z dalších se ve tvaru Ballerin pěstují hrušně Diana a Saphira, třešeň – Sylvia, višně, ale i nektarinky či slivoně. Všem sloupovitým odrůdám je společné to, že potřebují minimální nebo vůbec žádný řez.

Jak a kdy provést řez

Řez sloupovitých typů ovocných dřevin je nejlepší provádět od června do srpna. Zimní řez se neprovádí vůbec. Pokud chceme omezit růst na určitou výšku, pak zakrátíme terminál asi ve 3 m výšky. Není však vhodné zakrátit vrcholový pupen po výsadbě, neboť pak dochází k nechtěnému větvení. Stromek lze pěstovat také jako velmi úzký kordon, kdy se ponechává pouze střední prodlužující osa. Pokud dojde k vytvoření postranních výhonů, zakracují se koncem srpna za třetím očkem.

Aby se předešlo střídavé plodnosti, je nutné provádět každoročně probírku plodů, a to tak, aby na každém plodonoši zůstal jen jeden plod. Probírka se provádí obvykle začátkem června.

Výsadba a pěstování

Pro dosažení vysoké úrody kvalitních plodů musíme vybrat vhodné místo pro výsadbu, tj. vhodnou lokalitu v závislosti na odrůdě a vhodnou půdu s dostatkem vláhy a živin. V podhůří se bude lépe dařit třešním než nektarinkám, které drsnější podnebí nesnášejí.

Správná výživa stromků má stejný vliv na plodnost jako u těch "obyčejných". Ideální je zapracování pomalu rozpustného hnojiva do půdy při výsadbě nebo používání tekutého hnojiva během celé vegetace. Velmi příznivě působí přihnojování tekutými hnojivy na list.

Sloupovité stromy se vysazují na vzdálenost 50 až 60 cm od sebe. Oporu většinou nepotřebují, neboť mají buď zakrslý tvar, a tedy pomalý růst, nebo v případě bujněji rostoucích odrůd zajišťuje jejich stabilitu v půdě bohatý kořenový systém. Balleriny je však možné pěstovat i se dvěma terminály ve tvaru "V" jako dvouramenný kordon a tehdy je opora nutná.

Sloupovité stromky v nádobách

Do nádob volíme stromky se slabším růstem, které dosahují maximální výšku 1 až 1,5 m na méně vzrůstných podnožích, např. M26 nebo M9.

Aby byl náš stromek silný a zdravý, nádoba by měla být dostatečně velká a hluboká, aby byl prostor pro drenáž a zároveň měl stromek dostatek místa pro kořenový systém a zásobu živin. Na exponovaném slunném stanovišti je třeba vybírat nádobu světlou, aby nedocházelo k jejímu přehřívání.

Během vegetace nesmíme zapomínat na pravidelné hnojení a samozřejmě zálivku, jejíž intenzita závisí na tom, zda je stromek pod přístřeškem, nebo na dešti, a samozřejmě záleží na intenzitě oslunění.

Zazimování sloupovitých jabloní v nádobách je trochu složitější. Pokud nemáme možnost zazimovat stromek v chladné a světlé místnosti, nezbývá než důkladně obalit nádobu kartonem a fólií, bychom ochránili kořenový systém před namrznutím. Během zimy nesmíme zapomenout na mírnou zálivku, aby substrát zcela nevyschl.

Doporučujeme

Články odjinud